Kostenonderzoek medisch-specialistische vervolgopleidingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in april 2022 bijna honderd opleidende instellingen een vragenlijst gestuurd in het kader van het onderzoek naar de kosten van 32 verschillende medische vervolgopleidingen. Het doel is om inzicht te krijgen in de personele lasten en de tijdsbesteding van de arts in opleiding tot specialist (aios) en de opleidingsgroep.

Het is belangrijk dat aiossen opgeleid worden en dat instellingen de juiste vergoeding krijgen voor de kosten van het opleiden. In 2006 heeft het ministerie van VWS de hoogte van het bedrag per opleidingsplek vastgesteld. Sindsdien is dit bedrag niet herzien. Daarom startte de NZa in 2019 een onderzoek. Wij willen objectief toetsen of de bedragen de goede hoogte hebben.

Vervolg

De landelijke uitvraag is inmiddels afgerond en daarmee is alle data verzameld. De afgelopen maanden zijn er veel verschillende controles uitgevoerd om in samenwerking met de instellingen de data te valideren. Hierbij hadden we  veelvuldig contact met instellingen en vonden er verschillende vragenrondes plaats om de betrouwbaarheid van de gegevens te vergroten.