Registreren en declareren van geneesmiddelen in de msz

Binnen de msz kunt u sommige geneesmiddelen los van een zorgtraject in rekening brengen. Deze geneesmiddelen noemen we add-ongeneesmiddelen (add-ons) of ozp-stollingsfactoren (ozp's).

Bekostiging begeleiding en verstrekking geneesmiddelen

Binnen de medisch-specialistische zorg werken we aan het project Verbetering beleid rondom begeleiding en verstrekking van geneesmiddelen. Dit project gaat over de bekostiging van zorg rondom geneesmiddelen. We werken aan de verbetering van het beleid rondom de verstrekkings- en begeleidingscodes. Dit project is onderdeel van het programma passende bekostiging msz. Meer informatie vindt u op de pagina Project verbetering beleid rondom begeleiding en verstrekking geneesmiddelen.

Geregistreerde geneesmiddelen versus apotheekbereidingen

Een geneesmiddel dat door een fabrikant is gemaakt, kan enkel als add-on of ozp worden vastgesteld, als het geneesmiddel beschikt over een Europese of Nederlandse handelsvergunning (geregistreerde geneesmiddelen). Sinds 2021 kunnen ook bereidingen van een geneesmiddel door de apotheek (apotheekbereidingen) vastgesteld worden als add-on of een overig zorgproduct. Het aanpassen van geregistreerde geneesmiddelen tot andere sterktes of toedieningsvormen en het gereed maken voor een toediening van geregistreerde geneesmiddelen vallen hier niet onder.

Het tarief van een add-on/ozp

Het maximumtarief van geregistreerde geneesmiddelen stellen we vast op basis van de apotheekinkoopprijs (AIP). Het maximumtarief mag nooit hoger zijn dan de WGP-maximumprijs die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vaststelt. Het maximumtarief van apotheekbereidingen stellen we vast op basis van kostprijsaanleveringen door zorgaanbieders. In de G-standaard van Z-index vindt u de add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren met het bijbehorende maximumtarief.

De indicatie

Een geneesmiddel met een add-on of ozp-status registreert u altijd als add-on of ozp-stollingsfactor, ongeacht de indicatie waarvoor u het geneesmiddel inzet.

Het CIBG koppelt in opdracht van het ministerie van VWS indicaties aan geneesmiddelen die we als add-on aanmerken. De koppelingen worden opgeslagen in de add-ondatabank en maandelijks gepubliceerd via de website van Farmatec en via de G-standaard van Z-index.