Informatieplicht

Mensen moeten weten wat hun medicijnen kosten en welk deel van de rekening zij zelf moeten betalen. Daarom zijn er regels voor welke informatie de zorgaanbieder aan patiënten moet verstrekken en wanneer. 

Informatie aan de patiënt

Om een goede keuze te maken welke zorg iemand wil ontvangen en van wie, moet er voldoende informatie beschikbaar zijn. Daarnaast moet iemand op de hoogte zijn van de kosten en vergoeding van zorg die hij of zij ontvangt. Het is aan de zorgaanbieder om hun patiënten de informatie te geven die zij nodig hebben om een weloverwogen keuze te maken. In onze regeling transparantie zorgaanbieders (TH/NR-028) staat welke informatie de zorgaanbieder moet verstrekken. De zorgaanbieder moet onder andere informeren over: 

  • prestaties die geleverd worden
  • tarieven die voor de consument van belang zijn
  • de verzekerde aanspraak van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg voor de te leveren prestaties of diensten onder de
  • eventuele eigen betalingen
  • wachttijden

Aanvullende regels voor de openbare apotheek

Voor de geneesmiddelenzorg in de openbare apotheek specifiek geldt naast de Regeling TH/NR-028 ook de Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg (NR/REG-2217). Zo is het verplicht om een standaardprijslijst op een zichtbare plaats te tonen. Dit is belangrijk voor patiënten die niet verzekerd zijn of verzekerd zijn bij een verzekeraar waarmee u geen contract hebt afgesloten. Aan welke eisen deze prijslijst moet voldoen, leest u in paragraaf 5.2 van de bovengenoemde Regeling (NR/REG-2217). 

U bent verantwoordelijk voor het tijdig en juist informeren van de consument. De KNMP biedt materialen waarmee u patiënten kunt informeren over medicijnprijzen en vergoedingen.