Registreren en declareren in de openbare apotheek

Update december 2023: aanpassing prestatiebeschrijving geïndividualiseerde distributievorm (gdv) 

Per 1 januari 2023 gold er een declaratievoorschrift bij de terhandstelling van geneesmiddelen door middel van een geïndividualiseerde distributievorm (gdv). Dit zijn bijvoorbeeld medicijnrollen. De voorwaarde was dat de gdv-terhandstelling alleen in rekening mocht worden gebracht voor het geheel aan geneesmiddelen in de gdv. Vanwege een uitspraak van het CBb is dit declaratievoorschrift geschrapt. Wij hebben deze aanpassing verwerkt in 2 wijzigingsbesluiten (WB/REG-2023-09 en WB/REG-2023-10). De overige prestaties in de regels voor 2023 blijven van kracht, in combinatie met de prestatie ‘Terhandstelling door middel van een gdv (verpakking per innamemoment)’ zoals in deze wijzigingsbesluiten staat beschreven. 

Door het schrappen van het declaratievoorschrift krijgen zorgverzekeraars en zorgaanbieders van farmaceutische zorg weer dezelfde ruimte als voor 2023 om afspraken te maken over de wijze waarop deze prestatie in rekening wordt gebracht. Zij kunnen bijvoorbeeld een bedrag per gdv-terhandstelling per ur-geneesmiddel afspreken, maar ook een bedrag voor de gdv-terhandstelling van meerdere ur-geneesmiddelen tegelijk. Dat biedt zorgverzekeraars en zorgaanbieders ook ruimte om te komen tot pragmatische oplossingen voor zorg die al gedeclareerd is in 2023. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken hier dus zelf afspraken over in de contracten.