Registreren en declareren acute zorg

Ambulancezorg

2023

2022

Zie ook: Vraag en antwoord ambulancezorg

Zie ook de informatiekaart Rekening niet-spoedeisende ambulancezorg

Farmaceutische zorg

Zie ook: Vraag en antwoord registeren en declareren farmaceutische zorg

Crisisopvang ggz

Crisisopvang Wlz

2023

2022

Huisartsenpost - hap

Huisartsenzorg

Zie ook: Vraag en antwoord registreren en declareren van huisartsenzorg

Kortdurende zorg

Zie ook: Vraag en antwoord kortdurende zorg 

Spoedeisende hulp - seh

Verloskunde

Zie ook: Vraag en antwoord geboortezorg