Registreren en declareren

Ambulancezorg

2022

2021

Zie ook de Veelgestelde vragen ambulancezorg

Zie ook de informatiekaart Wie betaalt de rekening van niet-spoedeisende ambulancezorg?

Farmaceutische zorg

Crisisopvang ggz

Crisisopvang Wlz

2022

2021

Huisartsenpost - hap

Huisartsenzorg

Zie ook: Veelgestelde vragen over registreren en declareren van huisartsenzorg

Kortdurende zorg

Spoedeisende hulp - seh

Verloskunde