Huisartsenpost (hap)

Om spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht en weekend (ANW) voor hun ingeschreven verzekerde patiënten te garanderen, kunnen huisartsen zich aansluiten bij zogenoemde huisartsendienstenstructuren (hds). 

Een hds is een samenwerkingsverband van huisartsen die de zorg in de ANW-uren van de deelnemende huisartsen overneemt. Als de huisarts spreekuur houdt bij een hds, dan rekent de huisarts daarvoor een uurtarief (dienstuur). Sinds 1 januari 2023 is het maximum uurtarief voor de spoedeisende huisartsenzorg in de ANW-uren aangepast. De tariefsverhoging en -differentiatie geeft huisartsen ruimte om de diensten onderling beter te verdelen en daarmee de werkdruk te verlagen.

Een hds mag tarieven bij de (zorgverzekeraar van de) patiënt in rekening brengen. Meer hierover leest u in onze Beleidsregel huisartsendienstenstructuur (BR/REG-24133). U vindt de tarieven voor huisartsdienstenstructuren op ons documentplatform. Het vastgestelde tarief geldt op werkdagen van 18.00 uur tot 8.00 uur. Dit tarief geldt ook in het weekend en op feestdagen. Tussen 8.00 uur en 18.00 uur mag een hds op werkdagen geen (telefonische) consulten of visites declareren.

Extra budget nodig?

Om patiëntenstromen van het ziekenhuis op te vangen op een huisartsenpost, kan extra budget noodzakelijk zijn. Voor de aanvraag van extra budget gelden de volgende voorwaarden:

  • Er moet een overeenkomst zijn tussen de huisartsendienstenstructuur (hds), de zorgverzekeraar(s) en de spoedeisende hulp in het ziekenhuis;
  • de extra kosten in de eerste lijn moeten aantoonbaar gecompenseerd worden in de tweede lijn;
  • de hds en zorgverzekeraars kunnen hiervoor gezamenlijk een aanvraag indienen. Hiervoor geldt de Beleidsregel huisartsendienstenstructuur (BR/REG-24133).