Webinar 14 februari 2023

Op 14 februari 2023 organiseerden wij een webinar voor interne toezichthouders.

Als interne toezichthouder heeft u zelden contact met de Nederlandse Zorgautoriteit. En omgekeerd: wij kennen u ook niet echt. Dat willen we graag veranderen. De zorg staat voor grote veranderingen, en wij denken dat intern en extern toezicht elkaar kunnen versterken. 

De NZa wil met u in gesprek
Uit onderzoek van Leonie Schakel van de NZa blijkt dat er opvallend weinig contact is tussen interne en externe toezichthouders, terwijl we wel doelstellingen gemeen hebben. De NZa wil graag met u in gesprek hierover.

Onderzoeksbureau Motivaction heeft daarom voor ons een enquête gehouden onder interne toezichthouders in de zorg. Daaraan deden 372 interne toezichthouders mee, van grote en kleine zorgaanbieders. Benieuwd naar hun inzichten? We delen de uitkomsten van dit onderzoek graag met u.