Wat is een facultatieve prestatie?

De facultatieve prestatie biedt - kort samengevat - ziekenhuis en zorgverzekeraar de mogelijkheid om lokaal knelpunten aan te pakken. Knelpunten die niet of niet eenvoudig met reguliere landelijke prestaties (dbc’s) op te lossen zijn of waar een reguliere prestatie niet de beste oplossing is. Ziekenhuis en zorgverzekeraar doen dit door gezamenlijk een eigen prestatie vorm te geven. Het moet wel gaan om zorg die zorgaanbieders van medisch-specialistische zorg nu al leveren.