Meldformulieren acute zorg

Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat de acute zorg in alle regio’s toegankelijk blijft voor wie dat nodig heeft. 

Wanneer een aanbieder van acute zorg bij zorgverzekeraars meldt dat acute zorg wordt opgeschort of beëindigd, is de grootste zorgverzekeraar vanaf 2022 verplicht om hiervan melding te maken bij de NZa. Deze melding moet bij de NZa worden gedaan ongeacht of er door het opschorten of beëindigen van zorg een knelpunt ontstaat.

Traumacentra zijn vanaf 2022 verplicht de NZa te informeren over knelpunten in de beschikbaarheid en/of bereikbaarheid van de acute zorg die niet worden opgelost.

Meer informatie

Voor meer informatie over wat te doen bij het (tijdelijk) opschorten of beëindigen van acute zorg en/of bij (dreigende) knelpunten in de acute zorg, zie: