Meldingsformulier voor anoniem melden

U wilt graag anoniem melden. Logischerwijs verwerken wij dan ook geen persoonsgegevens van u. Houdt u er rekening mee dat we bij een anonieme melding geen aanvullende informatie op kunnen vragen. Hierdoor zijn anonieme meldingen vaak slechts beperkt bruikbaar. Wilt u toch uw persoonsgegevens met ons delen? Gebruik dan de reguliere meldingsformulieren:

Wat doen wij met uw melding?
Uw melding helpt ons bij het toezicht houden op de zorg. Wij gebruiken meldingen om te bepalen naar welke onderwerpen wij onderzoek moeten doen. We wegen af hoe schadelijk de gemelde situatie is. Maatschappelijk en financieel belang spelen hierbij een rol.

* verplicht veld

Over wie gaat uw melding?

Vult u hier de naam in van de organisatie, zorgverlener of zorgverzekeraar

Vult u hier in om welke zorg het gaat, bijvoorbeeld tandarts, wijkverpleging, ziekenhuis, huisarts, fysiotherapie, geestelijke gezondheidszorg.

Beschrijf de situatie door in ieder geval antwoord te geven op:
• Wat is er gebeurd?
• Waar blijkt dat uit?
• Wanneer is het gebeurd?

Let erop dat u in de bijlage geen vertrouwelijke informatie meestuurt zoals uw BSN, rekeningnummer of medische gegevens.

Er kan maximaal 10 MB in totaal aan bijlagen verstuurd worden. Bij elk uploadveld kunt u maximaal één bestand uploaden.

Let erop dat u in de bijlage geen vertrouwelijke informatie meestuurt zoals uw BSN, rekeningnummer of medische gegevens.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

U wilt graag anoniem melden. Logischerwijs verwerken wij dan ook geen persoonsgegevens van u. Houdt u er rekening mee dat we bij een anonieme melding geen aanvullende informatie op kunnen vragen. Hierdoor zijn anonieme meldingen vaak slechts beperkt bruikbaar. Wilt u toch uw persoonsgegevens met ons delen? Gebruik dan het reguliere meldingsformulier.

Waarom vragen wij alsnog ondersteunende documenten bij een anonieme melding?

Uw melding wordt bruikbaarder met ondersteunende documenten, zoals correspondentie, nota of declaratieafschriften. Dit helpt ons bij het onderzoeken van uw melding. Voor alle ondersteunende documenten geldt dat wij geen medische persoonsgegevens en Burgerservicenummer nodig hebben. Let erop dat u deze en andere (persoons)gegevens uit de documenten haalt, zodat uw anonimiteit gewaarborgd blijft.

Delen wij uw melding met andere organisaties?

In een aantal gevallen kunnen wij gegevens verstrekken aan andere organisaties. Soms moeten we dit zelfs. Afhankelijk van het onderwerp waarover u meldt kan dit zijn Zorginstituut Nederland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, FIOD en Autoriteit Consument en Markt. We wisselen alleen gegevens uit met organisaties waarvan in wetten en regels staat dat dit mag.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw melding en de bijbehorende gegevens tien jaar. Daarna vernietigen wij de melding.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Ik heb gelezen en begrepen wat er met de gegevens in mijn melding wordt gedaan. *