Meldingsformulier voor patiënt en verzekerde

De NZa ziet erop toe dat zorggeld eerlijk en goed besteed wordt en dat burgers tijdig toegang hebben tot zorg wanneer zij dat nodig hebben.  Vermoedt u bijvoorbeeld dat zorg niet eerlijk in rekening wordt gebracht? Of dat u onjuist wordt geïnformeerd? Dan kunt u hierover een melding bij ons indienen.  Wij raden u wel aan eerst in gesprek te gaan met uw zorgverzekeraar of zorgverlener. 

Wat gebeurt er met uw melding?
We bepalen op basis van meldingen waar we nader onderzoek naar moeten doen. U hoort vaak alleen van ons als wij aanvullende informatie nodig hebben. Meldingen worden in eerste instantie gebruikt voor dossieropbouw. Op de pagina 'Uw melding, ons toezicht' lichten we enkele ingediende meldingen en onderwerpen toe.

* verplicht veld

Vul hier uw gegevens in
Over wie gaat uw melding?
Vult u hier de naam in van de organisatie, zorgverlener of zorgverzekeraar.
Vult u hier in om welke zorg het gaat, bijvoorbeeld mondzorg, medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, fysiotherapie, geestelijke gezondheidszorg.
Let erop dat u in de bijlage geen vertrouwelijke informatie meestuurt zoals uw BSN, rekeningnummer of medische gegevens. Het toesturen van documenten helpt ons om uw melding te beoordelen. Denkt u bijvoorbeeld aan correspondentie zoals e-mails of brieven. Of een screenshot van een website. Er kan maximaal 10 MB in totaal aan bijlagen verstuurd worden. Bij elk uploadveld kunt u maximaal één bestand uploaden.
Let erop dat u in de bijlage geen vertrouwelijke informatie meestuurt zoals uw BSN, rekeningnummer of medische gegevens.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens om uw melding te verwerken en onderzoeken. Blijft u liever anoniem? Gebruik dan het meldingsformulier voor anoniem melden. Deze vindt u onderaan deze pagina onder ‘U wilt graag anoniem melden?'

Akkoordverklaring(verplicht)