Meldingsformulier voor patiënt en verzekerde

Wat doen wij met uw melding?
Uw melding helpt ons bij het toezicht houden op de zorg. Wij gebruiken meldingen om te bepalen naar welke onderwerpen wij onderzoek moeten doen. We wegen af hoe schadelijk de gemelde situatie is. Maatschappelijk en financieel belang spelen hierbij een rol.

Wat kunt u zelf doen?
Wij raden u aan in gesprek te gaan met uw zorgverzekeraar of zorgverlener. Heeft u dat al gedaan en bent u ontevreden over het resultaat? Neem dan contact op met een klachtenfunctionaris, onafhankelijke geschillencommissie en/of een juridisch adviseur. Wij kunnen uw probleem niet oplossen en kunnen niet persoonlijk bemiddelen.

Wat hoort u over uw melding?
U hoort alleen van ons als wij aanvullende informatie nodig hebben. Op de pagina 'Uw melding, ons toezicht' publiceren wij een overzicht van het aantal meldingen dat wij hebben ontvangen. Ook vindt u op deze pagina enkele uitgelichte meldingen en onderwerpen waar wij veel vragen over krijgen.

* verplicht veld

Wilt u anoniem melden? Dan hoeft u onderstaande gegevens niet in te vullen.

Houdt u er rekening mee dat we bij een anonieme melding geen aanvullende informatie op kunnen vragen. Hierdoor zijn anonieme meldingen vaak slechts beperkt bruikbaar.

Over wie gaat de melding?

Vult u hier de naam in van de organisatie, zorgverlener of zorgverzekeraar.

Vult u hier in om welke zorg het gaat, bijvoorbeeld tandarts, wijkverpleging, ziekenhuis, huisarts, fysiotherapie, geestelijke gezondheidszorg.

Wij ontvangen uw melding graag als er bijvoorbeeld een verkeerd bedrag in rekening is gebracht, er meer zorg in rekening is gebracht dan geleverd of als u niet (goed) geïnformeerd bent over de kosten van de behandeling. Twijfelt u over de rekening of heeft u vragen? Neem dan contact op met uw zorgverlener. Die moet u informatie kunnen geven over de kosten van de behandeling. Om ervoor te zorgen dat wij een goed beeld krijgen van uw melding, kunt u hieronder de rekening van uw zorgverlener toevoegen. Voor alle stukken geldt dat wij geen medische persoonsgegevens en burgerservicenummer nodig hebben. Maakt u deze gegevens daarom onleesbaar.

Uw melding ontvangen wij graag als uw zorgverzekeraar niet voor u kan of wil bemiddelen. Wij willen benadrukken dat wij uw zorg niet voor u kunnen organiseren, maar dat de zorgverzekeraar hiervoor het aanspreekpunt is. Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar voor informatie, bemiddeling en advies.

Er kan maximaal 10 MB in totaal aan bijlagen verstuurd worden. Bij elk uploadveld kunt u maximaal één bestand uploaden.

Beschrijf de situatie door in ieder geval antwoord te geven op:
• Wat is er gebeurd?
• Waar blijkt dat uit?
• Wanneer is het gebeurd?

Heeft u uw situatie al besproken met uw zorgverlener? Voegt u deze dan toe. Dit geeft ons een compleet beeld van uw melding.

Er kan maximaal 10 MB in totaal aan bijlagen verstuurd worden. Bij elk uploadveld kunt u maximaal één bestand uploaden.

Gebruik het toelichtingsveld voor een omschrijving van de reactie.

Heeft u uw situatie al besproken met uw zorgverzekeraar? Voeg dan de reactie toe. Dit geeft ons een compleet beeld van uw melding.

Er kan maximaal 10 MB in totaal aan bijlagen verstuurd worden. Bij elk uploadveld kunt u maximaal één bestand uploaden.

Hier kunt u nog een extra bestand uploaden

Gebruik het toelichtingsveld voor een omschrijving van de reactie.

Heeft u uw situatie al besproken met uw zorgverzekeraar? Voeg dan de reactie toe. Dit geeft ons een compleet beeld van uw melding.

Er kan maximaal 10 MB in totaal aan bijlagen verstuurd worden. Bij elk uploadveld kunt u maximaal één bestand uploaden.

Gebruik het toelichtingsveld voor een omschrijving van de reactie.

Beschrijf de situatie door in ieder geval antwoord te geven op:
• Wat is er mis gegaan bij de aanmelding bij de zorgverlener? Geeft u hierbij de aanmelddatum en verwachtte startdatum.
• Wat is er in uw ogen mis gegaan bij zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar?

Het toesturen van documenten helpt ons om uw melding te beoordelen. Denkt u bijvoorbeeld aan correspondentie zoals e-mails of brieven. Of een screenshot van een website.

Er kan maximaal 10 MB in totaal aan bijlagen verstuurd worden. Bij elk uploadveld kunt u maximaal één bestand uploaden.

Hier kunt u nog een extra bestand uploaden

Beschrijf de situatie door in ieder geval antwoord te geven op:
• Wat is er gebeurd?
• Waar blijkt dat uit?
• Wanneer is het gebeurd?

Heeft u uw situatie al besproken met uw zorgverlener of zorgverzekeraar? Voeg dan de reactie toe. Dit geeft ons een compleet beeld van uw melding.

Er kan maximaal 10 MB in totaal aan bijlagen verstuurd worden. Bij elk uploadveld kunt u maximaal één bestand uploaden.

Gebruik het toelichtingsveld voor een omschrijving van de reactie.

Het toesturen van documenten helpt ons om uw melding te beoordelen. Denkt u bijvoorbeeld aan correspondentie zoals e-mails of brieven. Of een screenshot van een website.

Er kan maximaal 10 MB in totaal aan bijlagen verstuurd worden. Bij elk uploadveld kunt u maximaal één bestand uploaden.

Hier kunt u nog een extra bestand uploaden

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens om uw melding te verwerken en onderzoeken. U heeft altijd de mogelijkheid om anoniem te melden. Houdt u er rekening mee dat we bij een anonieme melding geen aanvullende informatie op kunnen vragen. Hierdoor zijn anonieme meldingen vaak slechts beperkt bruikbaar.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij hebben uw contactgegevens nodig. Daarnaast wordt uw melding bruikbaarder met ondersteunende documenten, zoals correspondentie, rekeningen of declaratieafschriften. Voor alle stukken geldt dat wij geen medische persoonsgegevens en burgerservicenummer nodig hebben.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij mogen uw gegevens verwerken op grond van onze wettelijke taken. Wij hebben als taak om een meldpunt te beheren, meldingen te onderzoeken en naar aanleiding van meldingen eventueel handhavend op te treden. Door de wetgever is bepaald dat we hierbij persoonsgegevens mogen verwerken. Meer informatie over onze wettelijke taken vindt u in de Wet Marktordening Gezondheidszorg. In een aantal gevallen kan de NZa gegevens verstrekken aan andere organisaties zoals Zorginstituut Nederland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, FIOD en Autoriteit Consument en Markt. Soms moeten we dit zelfs. We wisselen alleen gegevens uit met organisaties waarvan in wetten en regels staat dat dit mag. Meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat uw rechten zijn vindt u in onze privacyverklaring.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw melding tien jaar. Daarna vernietigen wij de melding.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring