Meldingsformulier zorgprofessional

De Nederlandse Zorgautoriteit is er om de Nederlandse gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen, nu en in de toekomst. Daarom zien we erop toe dat zorggeld eerlijk en goed besteed wordt en dat burgers tijdig toegang hebben tot zorg wanneer zij dat nodig hebben. 

Vermoedt u bijvoorbeeld dat zorg niet eerlijk in rekening wordt gebracht? Dan kunt u hierover een melding bij ons indienen. Zo houden we met elkaar de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.

Wat gebeurt er met uw melding?
We bepalen op basis van meldingen waar we nader onderzoek naar moeten doen. U hoort vaak alleen van ons als wij aanvullende informatie nodig hebben. Meldingen worden in eerste instantie gebruikt voor dossieropbouw. Op de pagina 'Uw melding, ons toezicht' lichten we enkele ingediende meldingen en onderwerpen toe.

* verplicht veld

Vul hier uw gegevens in

Over wie gaat uw melding?

Vult u hier de naam in van de organisatie, zorgverlener of zorgverzekeraar.

Vult u hier in om welke zorg het gaat, bijvoorbeeld mondzorg, medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, fysiotherapie, geestelijke gezondheidszorg.

Let erop dat u in de bijlage geen vertrouwelijke informatie meestuurt zoals uw BSN, rekeningnummer of medische gegevens.

Het toesturen van documenten helpt ons om uw melding te beoordelen. Denkt u bijvoorbeeld aan correspondentie zoals e-mails of brieven. Of een screenshot van een website.

Er kan maximaal 10 MB in totaal aan bijlagen verstuurd worden. Bij elk uploadveld kunt u maximaal één bestand uploaden.

Let erop dat u in de bijlage geen vertrouwelijke informatie meestuurt zoals uw BSN, rekeningnummer of medische gegevens.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens om uw melding te verwerken en onderzoeken. Blijft u liever anoniem? Gebruik dan het meldingsformulier voor anoniem melden.

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Wij hebben uw contactgegevens nodig, omdat we in sommige gevallen graag nog contact met u opnemen. Daarnaast wordt uw melding bruikbaarder met ondersteunende documenten, zoals correspondentie, nota of declaratieafschriften. Dit helpt ons bij het onderzoeken van uw melding. Voor alle ondersteunende documenten geldt dat wij geen medische persoonsgegevens en Burgerservicenummer nodig hebben. Let erop dat u deze gegevens uit de documenten haalt.

Moet u toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Nee, wij mogen uw gegevens verwerken op grond van onze wettelijke taken. Wij hebben als taak om een meldpunt te hebben, deze meldingen te onderzoeken en naar aanleiding van meldingen eventueel handhavend op te treden. Door de wetgever is bepaald dat we hierbij persoonsgegevens mogen verwerken. Meer informatie over onze wettelijke taken vindt u in de Wet Marktordening Gezondheidszorg. Wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u gebruik maken van het meldingsformulier voor anoniem melden.

Delen wij uw persoonsgegevens met andere organisaties?

In een aantal gevallen kunnen wij gegevens verstrekken aan andere organisaties. Soms moeten we dit zelfs. Afhankelijk van het onderwerp waarover u meldt kan dit zijn Zorginstituut Nederland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, FIOD en Autoriteit Consument en Markt. We wisselen alleen gegevens uit met organisaties waarvan in wetten en regels staat dat dit mag. Wij delen uw gegevens nooit met de organisatie waarover u meldt.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw melding en de bijbehorende (persoons)gegevens tien jaar. Daarna vernietigen wij de melding.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *