Meldingsformulier zorgprofessional

Uw melding helpt ons bij het toezicht houden op de zorg. Wij gebruiken meldingen om te bepalen naar welke onderwerpen wij onderzoek moeten doen. We wegen af hoe schadelijk de gemelde situatie is. Maatschappelijk en financieel belang spelen hierbij een rol.

Wat hoort u over uw melding?
U hoort alleen van ons als wij aanvullende informatie nodig hebben. Op de pagina 'Uw melding, ons toezicht' publiceren wij een overzicht van het aantal meldingen dat wij hebben ontvangen. Ook vindt u op deze pagina enkele uitgelichte meldingen en onderwerpen waar wij veel vragen over krijgen.

* verplicht veld

Wilt u anoniem melden? Dan hoeft u onderstaande gegevens niet in te vullen.

Houdt u er rekening mee dat we bij een anonieme melding geen aanvullende informatie op kunnen vragen. Hierdoor zijn anonieme meldingen vaak slechts beperkt bruikbaar.

Over wie gaat uw melding?

Vult u hier de naam in van de organisatie, zorgverlener of zorgverzekeraar.

Vult u hier in om welke zorg het gaat, bijvoorbeeld mondzorg, medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, fysiotherapie, geestelijke gezondheidszorg.

Het toesturen van documenten helpt ons om uw melding te beoordelen. Denkt u bijvoorbeeld aan correspondentie zoals e-mails of brieven. Of een screenshot van een website.

Er kan maximaal 10 MB in totaal aan bijlagen verstuurd worden. Bij elk uploadveld kunt u maximaal één bestand uploaden.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens om uw melding te verwerken en onderzoeken. U heeft altijd de mogelijkheid om anoniem te melden. Houdt u er rekening mee dat we bij een anonieme melding geen aanvullende informatie op kunnen vragen. Hierdoor zijn anonieme meldingen vaak slechts beperkt bruikbaar.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij hebben uw contactgegevens nodig. Daarnaast wordt uw melding bruikbaarder met ondersteunende documenten, zoals correspondentie, rekeningen of declaratieafschriften. Voor alle stukken geldt dat wij geen medische persoonsgegevens en burgerservicenummer nodig hebben.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij mogen uw gegevens verwerken op grond van onze wettelijke taken. Wij hebben als taak om een meldpunt te beheren, meldingen te onderzoeken en naar aanleiding van meldingen eventueel handhavend op te treden. Door de wetgever is bepaald dat we hierbij persoonsgegevens mogen verwerken. Meer informatie over onze wettelijke taken vindt u in de Wet Marktordening Gezondheidszorg. In een aantal gevallen kan de NZa gegevens verstrekken aan andere organisaties zoals Zorginstituut Nederland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, FIOD en Autoriteit Consument en Markt. Soms moeten we dit zelfs. We wisselen alleen gegevens uit met organisaties waarvan in wetten en regels staat dat dit mag. Meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat uw rechten zijn vindt u in onze privacyverklaring.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw melding tien jaar. Daarna vernietigen wij de melding.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring