Uitkomstgerichte en passende bekostiging geïntroduceerd voor hand- en polszorg

Xpert Clinics en Zilveren Kruis introduceren vanaf 1 januari 2024 bundelbekostiging voor hand- en polszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is hierbij betrokken geweest. In de bundelbekostiging maakt de volumeprikkel plaats voor prikkels die passende zorg én innovatie faciliteren. De patiënt ontvangt hierdoor passende zorg: zorg die rondom de patiënt is georganiseerd en waardegedreven is. De prestatie omvat de medisch specialistische zorg, ondersteunende paramedische zorg en hulpmiddelenzorg.

Beeld: ©ISK

Eén betaaltitel voor het hele zorgpad

Deze vorm van bekostiging is uniek. Het laat zien dat de bekostiging van zorg fundamenteel anders kan. In plaats van verschillende dbc-prestaties komt er één betaaltitel voor het hele zorgpad. Er is een vast bedrag voor de zorg per patiënt bij de start van de behandeling en 365 dagen daarna. Er is geen onderscheid meer tussen conservatieve of operatieve behandelingen. Xpert Clinics krijgt één bedrag uitgekeerd zolang de uitkomsten van de zorg goed zijn. De behandelaar heeft daardoor geen volumeprikkel meer en wordt beloond voor het leveren van passende zorg zonder dat dit leidt tot omzetverlies. Doordat Xpert Clinics en Zilveren Kruis met deze bundelbekostiging de zorg rondom de patiënt organiseren verlenen ze doelmatigere zorg en is er betere afstemming tussen zorgprofessionals. Daarnaast kunnen zorgaanbieders hierdoor hun processen en de kwaliteit van het leveren van zorg verbeteren.

Anouk Baars, Strategisch Adviseur bij Zilveren Kruis: “Dit experiment staat ons toe om samen écht zonder volumeprikkel te werken en continu zorguitkomsten te verbeteren. Dat is nieuw. Lessen uit dit experiment zetten we op termijn in bij afspraken over passende zorg voor een grotere groep verzekerden”

Uitkomsten koppelen aan bekostiging

Een ander belangrijk element van bundelbekostiging is de koppeling met uitkomstinformatie. Xpert Clinics en Zilveren Kruis gebruiken een meetprotocol waarmee de uitkomsten van de geleverde zorg worden gemeten. Dat zijn uitkomsten die de pijn ervaring meten, het functieherstel en de algemene patiënttevredenheid over de behandeling. Met het meetprotocol worden de uitkomsten structureel gemeten, gemonitord en transparant gemaakt. De transparantie en het behoud van deze uitkomsten zijn onderdeel van de contractafspraak.

Ward Bijlsma, Chief Medical Officier bij Xpert Clinics: “Uitkomsten voor de patiënt staan centraal in deze samenwerking en biedt ons de mogelijkheid om zorg nog slimmer, beter en vriendelijker te organiseren’.

Van experiment naar blijvende bekostiging

Het initiatief, met een looptijd van drie jaar, vindt plaats in de vorm van een experiment en maakt gebruik van de beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten. De NZa stelt de prestatie beschikbaar zodat ook andere partijen hierbij aan kunnen sluiten. We onderzoeken hoe dit experiment bij een positieve evaluatie kan worden omgezet in een structurele en blijvende bekostiging van deze vormen van hand- en polszorg. De NZa juicht partijen toe die innovatieve stappen durven te zetten om passende zorg te realiseren. We nodigen partijen uit om met zorgbundels te experimenteren en kunnen helpen bij het opzetten van pilots. Als partijen gebruik willen maken van onze expertise, vragen hebben of meer informatie willen ontvangen kunnen ze met ons contact opnemen.