NZa wil maximale inzet om hulpmiddelenzorg passend te organiseren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de afgelopen periode geconstateerd dat het niet altijd lukt de hulpmiddelenzorg voor diabetes mellitus, incontinentie, stoma en wonden (DISW) in spoedsituaties passend te organiseren. Patiënten zijn hiervan de dupe. Om de knelpunten in de hulpmiddelenzorg op te lossen is een brede samenwerking nodig tussen partijen uit het veld. De NZa roept zorgprofessionals op om deze uitdagingen aan te gaan. We vertrouwen erop dat zorgprofessionals zelf overgaan tot oplossingen om de hulpmiddelenzorg passend te organiseren zodat mensen de juiste zorg krijgen die zij nodig hebben. Dat is precies waar passende zorg over gaat.

Beeld: ©ISK

Randvoorwaarden in kaart gebracht

De NZa heeft de belangrijkste randvoorwaarden om tot een passende organisatie van hulpmiddelenzorg te komen in kaart gebracht. Het is aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om op korte termijn randvoorwaarden af te spreken en hier zelf mee aan de slag te gaan. De NZa monitort dit proces en kijkt of betrokken partijen zich maximaal inspannen om passende zorg te leveren. We verwachten dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars nauw samenwerken en zich maximaal inzetten om de hulpmiddelenzorg op hun eigen manier, en op een manier die past bij de regio, te organiseren. Leidende zorgverzekeraars in een regio moeten hierin het initiatief nemen.

Problemen in hulpmiddelenzorg oplossen

De NZa ontving eerder meldingen dat de hulpmiddelenzorg niet altijd passend is georganiseerd. We kregen bijvoorbeeld meldingen van huisartsen die niet weten hoe ze in geval van spoed aan een katheter komen. Uit de meldingen en uit verder onderzoek van de NZa bleek dat de problemen rondom de hulpmiddelenzorg zich in verschillende regio’s en bij verzekerden van verschillende zorgverzekeraars voordeed. We hebben daarom gesprekken gehad met wijkverpleegkundigen, huisartsen, apothekers, hulpmiddelenleveranciers en zorgverzekeraars. Deze terugkoppeling laat zien wat we de komende maanden van partijen verwachten en waar de NZa toezicht op zal houden.