Passende zorginkoop

Het is belangrijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar afspraken maken over de transitie naar passende zorg en de maatschappelijk opgave om de zorg duurzaam te organiseren. Zo houden we de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar.

Wij verwachten dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars scherp hebben wat dit vraagt van hun sector en wat het concreet betekent voor de eigen organisatie/instelling en de regio. Wij verwachten van hen dat ze (de inhoud van) hun beleidsplan over en weer inzichtelijk maken en dit tot uitdrukking laten komen in de contractering.

Meer informatie