Als nieuwe zorgverzekeraar starten?

Wilt u starten als nieuwe zorgverzekeraar? Dan is een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig of een notificatie van de toezichthouder in het moederland. Wilt u zorgverzekeringen in Nederland gaan aanbieden? Meld dat van tevoren aan ons.

Melding bij de NZa

Doe minimaal 3 maanden voor de start van de zorgverzekering een melding bij ons. Wat moet u aanleveren bij uw melding?

  • Een brief aan de NZa waarin u aankondigt dat u (een) zorgverzekering(en) aan wilt gaan bieden.
  • De modelovereenkomst(en).
  • Een bewijs van de vergunning van DNB of een notificatie van de toezichthouder in het moederland.

U kunt deze stukken sturen per e-mail en per post ter attentie van het team Modelovereenkomsten. Binnen 8 weken beoordelen wij uw melding. Wij beoordelen of de modelovereenkomst(en) in overeenstemming is (zijn) met de wet. Vervolgens sturen wij uw modelovereenkomst(en) door naar het Zorginstituut voor een zorginhoudelijke beoordeling.

U moet zich ook aanmelden bij het ministerie van VWS en bij het Zorginstituut voor een bijdrage uit het vereveningsfonds.

Modelovereenkomst

Voordat u als (nieuwe) zorgverzekeraar een zorgverzekering mag aanbieden, beoordelen wij eerst of de verzekering klopt met de Zorgverzekeringswet. Hiervoor levert u de zogenoemde modelovereenkomst bij ons aan. Hierin staan de rechten en plichten van de zorgverzekeraar en van de verzekerden. Voor het opstellen en aanleveren van de modelovereenkomst hebben we richtlijnen opgesteld. Lees voor meer informatie: modelovereenkomsten beoordelen. U kunt zelf beoordelen of de polis aan de Zorgverzekeringswet voldoet. Dit doet u met behulp van het toetsingskader beoordeling modelovereenkomsten polisjaar 2020.

Toezicht NZa

U valt als zorgverzekeraar onder het toezicht van de NZa. Wij houden toezicht op het gedrag van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Dit doen we op basis van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet langdurige zorg.

Lees meer op de pagina Ons Toezicht in vogelvlucht.