Nieuwe zorgverzekeraar starten?

Wilt u starten als nieuwe zorgverzekeraar? Dan is een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig of een notificatie van de toezichthouder in het moederland. Wilt u zorgverzekeringen in Nederland gaan aanbieden? Meld dat van tevoren aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Melding bij de NZa

Doe minimaal drie maanden voor de start van de zorgverzekering een melding bij ons. Wat moet u aanleveren bij uw melding?

  • Een brief aan de NZa waarin u aankondigt dat u (een) zorgverzekering(en) aan wilt gaan bieden
  • De modelovereenkomst(en)
  • Een bewijs van de vergunning van DNB of een notificatie van de toezichthouder in het moederland.

U kunt deze stukken sturen per e-mail en per post. Dit doet u ter attentie van het team Modelovereenkomsten. Binnen 8 weken beoordelen wij uw melding. Wij beoordelen of de modelovereenkomst(en) in overeenstemming is (zijn) met de wet. Vervolgens sturen wij uw modelovereenkomst(en) door naar het Zorginstituut voor een zorginhoudelijke beoordeling.

U moet zich ook aanmelden bij het ministerie van VWS en bij het Zorginstituut voor een bijdrage uit vereveningsfonds.

Toezicht NZa

U valt als zorgverzekeraar onder het toezicht van de NZa. Wij houden toezicht op het gedrag van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Dit doen we op basis van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet langdurige zorg.

Direct naar Ons Toezicht.