Wat verwachten we van zorgverzekeraars?

In de zorgverzekeringswet (Zvw) staan een aantal belangrijke verplichtingen voor de zorgverzekeraars. Deze wettelijke verplichtingen zijn het fundament voor ons solidaire zorgstelsel. Gezonde mensen betalen verplicht mee aan de zorgkosten voor zieken, en wie ziek is heeft altijd recht op alle zorg uit het basispakket. 

Acceptatieplicht en verbod op premiedifferentiatie

Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht. Dit betekent dat zij iedereen moeten accepteren voor de basisverzekering. Of iemand nou oud of jong is, ziek of gezond, rijk of arm. Voor de basisverzekering geldt bovendien een verbod op premiedifferentiatie. Dit betekent dat zorgverzekeraars verplicht zijn om voor iedereen dezelfde premie te rekenen voor de basisverzekering. Zij mogen bijvoorbeeld niet een hogere premie rekenen als iemand veel zorgkosten maakt. 

Zorgplicht

Zorgverzekeraars hebben ook een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat hun verzekerden binnen een redelijke tijd en reisafstand toegang moeten hebben tot alle zorg uit het basispakket. Zorgverzekeraars moeten daarom voldoende zorg inkopen of bemiddelen als iemand niet snel genoeg bij een zorgaanbieder terecht kan (wachttijdbemiddeling). Lees meer over zorgplicht in De zorgplicht: handvatten voor zorgverzekeraars.

Informatie aan verzekerden en zorgaanbieders

Zorgverzekeraars moeten goede informatie geven aan hun verzekerden en consumenten. Verzekerden hebben bijvoorbeeld goede informatie nodig over de polissen, maar ook over de kosten, vergoedingen en wachttijden van zorg en begeleiding. Voor consumenten is het vooral tijdens de overstapperiode van belang dat ze beschikken over informatie die hen helpt bij de keuze voor een passende zorgverzekering. De NZa heeft 2 specifieke regelingen die de informatieverstrekking aan consumenten regelen, namelijk de Regeling transparantie zorgaanbieders TH/NR-028 en de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten TH/NR-027.

Handvatten contractering en transparantie gecontracteerde zorg

De NZa wil dat de contractering tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars sneller en soepeler/ordentelijk verloopt. Dat is in het belang van de burger die aan het einde van het jaar een goede keuze wil maken voor een passende zorgverzekering. Met het document 'Handvatten contractering en transparantie gecontracteerde zorg' bieden we zorgverzekeraars en zorgaanbieders een hulpmiddel om de contractering soepeler en sneller te laten verlopen. We verwachten van zorgverzekeraars en zorgaanbieders dat ze in lijn met de richtsnoeren handelen. In het document Handvatten Contractering en transparantie gecontracteerde zorg leest u meer over wat we van zorgverzekeraars en zorgaanbieders verwachten tijdens de contractering. Raadpleeg ook de bijbehorende informatiekaart Overzicht regelgeving en richtsnoeren contractering.

Meer informatie over: