Wat verwachten we van zorgverzekeraars?

In de zorgverzekeringswet (Zvw) staat een aantal belangrijke verplichtingen voor de zorgverzekeraars. Deze wettelijke verplichtingen zijn het fundament voor ons solidaire zorgstelsel. Gezonde mensen betalen verplicht mee aan de zorgkosten voor zieken, en wie ziek is heeft altijd recht op alle zorg uit het basispakket. 

Acceptatieplicht en verbod op premiedifferentiatie

Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht. Dit betekent dat zij iedereen moeten accepteren voor de basisverzekering. Of iemand nou oud of jong is, ziek of gezond, rijk of arm. Voor de basisverzekering geldt bovendien een verbod op premiedifferentiatie. Zorgverzekeraars zijn verplicht om voor iedereen dezelfde premie te rekenen voor de basisverzekering. Zij mogen bijvoorbeeld niet een hogere premie rekenen als iemand veel zorgkosten maakt. 

Zorgplicht

Zorgverzekeraars hebben ook een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat hun verzekerden binnen een redelijke tijd en reisafstand toegang moeten hebben tot alle zorg uit het basispakket. Zorgverzekeraars moeten daarom voldoende zorg inkopen of bemiddelen als iemand niet snel genoeg bij een zorgaanbieder terecht kan (wachttijdbemiddeling). Lees meer over zorgplicht in De zorgplicht: handvatten voor zorgverzekeraars.

Informatie aan verzekerden en zorgaanbieders

Zorgverzekeraars moeten goede informatie geven aan hun verzekerden en aan zorgaanbieders. Verzekerden hebben bijvoorbeeld goede informatie nodig over de polissen, maar ook over de kosten, vergoedingen en wachttijden van zorg en begeleiding. Zorgverzekeraars zijn daarnaast verplicht om goede informatie te geven aan zorgaanbieders. Zo moeten zorgverzekeraars bijvoorbeeld hun criteria voor de inkoop van zorg voor 1 april bekendmaken. 

Meer informatie