Facultatieve prestatie msz aanvragen

Voor de msz is er, naast de landelijke dbc-zorgproducten en overige zorgproducten (hierna: dbc-systematiek), een extra optie voor bekostiging: de zogenoemde facultatieve prestatie. Via een facultatieve prestatie maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken over lokale initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere landelijke dbc’s. U vraagt een facultatieve prestatie aan via het aanvraagformulier hieronder. Meer informatie leest u verder op deze pagina.

Direct naar het aanvraagformulier facultatieve prestatie 

De facultatieve prestatie in het kort

De ene regio is de andere niet. De ene patiënt de andere niet. De zorg vraagt meer dan ooit om maatwerk en flexibiliteit. We willen deze lokale afspraken blijven stimuleren en faciliteren. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen daarom bij ons samen een facultatieve prestatie aanvragen. De facultatieve prestatie biedt zo een oplossing voor lokale knelpunten in de bekostiging. De facultatieve prestatie heeft altijd de vorm van een overig zorgproduct (add-on of overige verrichting). 

In 2020 was de facultatieve prestatie alleen beschikbaar voor eerstelijnsdiagnostiek. Eerstelijnsdiagnostiek valt onder de medisch-specialistische zorg. Sinds 2021 valt het aanvragen van een facultatieve prestatie voor eerstelijnsdiagnostiek onder de regels en aanvraagprocedure van de bredere facultatieve prestatie voor medisch-specialistische zorg. De facultatieve prestaties die in 2020 zijn vastgesteld, bestaan nog steeds. 

Meer informatie vindt u hieronder.

Voorwaarden

  • Ten minste één zorgaanbieder en één zorgverzekeraar dienen de aanvraag samen in. 
  • Het gaat om bestaande medisch-specialistische zorg.
  • De aanvraag bevat een duidelijke omschrijving van de inhoud van de prestatie die wordt aangevraagd.
  • Zorgaanbieders mogen de vastgestelde facultatieve prestatie alleen declareren als hierover afspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt.

De precieze procedure en voorwaarden voor een facultatieve prestatie vindt u in artikel 12 van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg (BR/REG-24102a).

Gebruik van een facultatieve prestatie

Het is mogelijk dat, na vaststelling van een facultatieve prestatie, een initiatief of ontwikkeling zich breder verspreidt. Andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars die deze facultatieve prestatie willen gebruiken, hoeven dan niet opnieuw een facultatieve prestatie aan te vragen. De zorgverzekeraar en zorgaanbieder kunnen de eerder vastgestelde facultatieve prestatie gebruiken door hierover een contractafspraak te maken. U mag gebruik maken van de facultatieve prestatie, het moet niet.

Reguliere bekostiging

Wanneer een facultatieve prestatie zich breed verspreid, wordt dit eigenlijk de ‘reguliere’ manier van bekostiging. In dat geval zullen we onderzoeken hoe we de daadwerkelijke reguliere bekostiging hier op gaan aanpassen. Dit kan betekenen dat een facultatieve prestatie omgezet wordt in regulier zorgproduct. Dit kan in de vorm van een overige zorgproduct (of add-on) zijn, maar ook in een aanpassing in een dbc-zorgproduct. Wanneer de reguliere bekostiging is aangepast, dan wordt de facultatieve prestatie zelf gestopt.

Overzicht lopende aanvragen

  • Aanvraag facultatieve prestatie mogelijk maken declareren consult doorverwijzing patiënten met chronische pijn (referentienummer 203307)
  • Aanvraag facultatieve prestatie telefonisch consult in navolging van een volledig audiogram (referentienummer 203304)
  • Aanvraag facultatieve prestatie voor tweedelijns advies van medisch specialist aan huisarts (referentienummer 203141)

Relevante informatie