Praktijkvoorbeelden facultatieve prestaties medisch-specialistische zorg

Via een facultatieve prestatie maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken over lokale initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere landelijke dbc-prestaties. Hieronder vindt u 2 voorbeelden van facultatieve prestaties. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Facultatieve prestatie msz aanvragen

Prostaatconsult

Bij het prostaatconsult verwijst de huisarts patiënten naar een (lokaal) eerstelijns diagnostisch centrum. Hier wordt onderzoek uitgevoerd. Met behulp van het gevalideerde instrument Prostaatwijzer maakt het centrum een inschatting van de kans op prostaatkanker. De huisarts ontvangt zo een gericht advies over het te volgen beleid (verwijzing, behandeling en/of begeleiding). De regie blijft bij de huisarts. De patiënt wordt alleen naar het ziekenhuis verwezen als uit het prostaatconsult blijkt dat vervolgonderzoek nodig is.   Het prostaatconsult voorkomt onnodig onderzoek. Duur en belastend vervolgonderzoek in de tweede lijn (bijvoorbeeld een biopt) wordt zo doelmatiger ingezet. Hierdoor, en door het verminderen van het aantal verwijzingen, of het meer gericht kunnen verwijzen, worden kosten bespaard.  Zorgverzekeraar en zorgaanbieder gebruiken de facultatieve prestatie om het prostaatconsult te bekostigen. 

Geneesmiddelen desensitisatie

Soms zijn patiënten overgevoelig voor geneesmiddelen die zij echt nodig hebben, zoals chemotherapie. Niet altijd kan een alternatief geneesmiddel gevonden worden. Een overgevoeligheidsreactie kan voorkomen worden door deze patiënten in fases telkens een iets hogere dosering van het geneesmiddel toe te dienen (desensitisatie). Zo kunnen zij deze geneesmiddelen toch toegediend krijgen. Zonder desensitisatie kunnen patiënten een geneesmiddel niet gebruiken en worden zij niet, of minder optimaal behandeld. 

Zorgaanbieder en zorgverzekeraar gebruiken een facultatieve prestatie omdat zij deze zorg lastig bekostigd krijgen via de landelijke prestaties voor het verstrekken van geneesmiddelen.