Goedgekeurde aanvragen

Goedgekeurde aanvragen stellen we vast in een prestatiebeschikking. De prestatiebeschikkingen publiceren wij op het documentenplatform op onze website. Wilt u meer informatie? Ga dan (terug) naar de pagina Facultatieve prestatie msz aanvragen.

Aanvraag Geldig vanaf Geldig tot en met Za-code Omschrijving
Thuistoediening oncolytica en/of immunotherapie 01-01-2023 198515 Facultatieve prestatie Thuistoediening oncolytica en/of immunotherapie
Geneesmiddelen desensitisatie 01-05-2022 198708 Facultatieve prestatie – geneesmiddelen desensitisatie
Telecheck atriumfibrilleren 06-01- 2022 198704 Facultatieve prestatie – telecheck atriumfibrilleren (AF) met meten hartritme op afstand en beoordeling door cardioloog
Monitoring op afstand 14-10-2021 31-12-2023 198505 Facultatieve prestatie – monitoring op afstand bij hartritmestoornissen
198506 Facultatieve prestatie – monitoring op afstand bij hypertensie
198507 Facultatieve prestatie – monitoring op afstand bij hartfalen
198510 Facultatieve prestatie – monitoring op afstand bij pijn op de borst
198508 Facultatieve prestatie – monitoring op afstand bij COPD
198509 Facultatieve prestatie – monitoring op afstand bij astma
Whole Genome Sequencing 24-04-2021 198503 Facultatieve prestatie - Whole Genome Sequencing, diagnose en behandeladvies bij Primaire Tumor Onbekend (PTO)
Infusie cellen en post-infusietraject t.b.v. immuun effectorcel therapie (CAR-T) 29-01-2021 t/m 28-04-2022 198700 Facultatieve prestatie - Infusie cellen t.b.v. immuun effectorcel therapie
198701 Facultatieve prestatie - Post-infusietraject bij immuun effectorcel therapie
Time to talk 17-11-2021 198703 Facultatieve prestatie - Time to talk: bespreken wensen en grenzen in de palliatieve fase resulterend in een individueel, transmuraal afgestemd zorgplan
Predictieve complexe moleculaire diagnostiek bij niet-kleincellig longcarcinoom 01-01-2022 198504 Facultatieve prestatie - predictieve complexe moleculaire diagnostiek bij niet-kleincellig longcarcinoom, inclusief eventuele interpretatie en advisering door een Molecular Tumor Board (MTB)
Reflecterend testen 01-02-2022 198513 Facultatieve prestatie – Reflecterend testen ten behoeve van eerstelijnsdiagnostiek (klinische chemie/hematologie)
Prostaatconsult 01-02-2022 198514 Facultatieve prestatie - consult voor diagnostiek prostaat inclusief echo en advies vervolgbehandeling
Revalidatie en herstel bij morbide obesitas 01-09-2022 198707 Facultatieve prestatie – toeslag voor revalidatie en herstel bij morbide obesitas – geriatrische revalidatie
Intensieve neurorevalidatie bij jongeren en jongvolwassenen met ernstig niet aangeboren hersenletsel 01-01-2024 198516-198520 Facultatieve prestaties intensieve neurorevalidatie bij jongeren en jongvolwassenen met ernstig niet aangeboren hersenletsel

Zie hieronder eerder vastgestelde facultatieve prestaties eerstelijnsdiagnostiek.

Aanvraag Geldig vanaf Geldig tot en met Za-code Omschrijving
Activiteiten en service ten behoeve van pre-analyse voor diagnosestelling, preventie of monitoring 19-12-2019 198500   Facultatieve prestatie - pre-analyse activiteiten en service ten behoeve van klinisch chemische en/of medisch microbiologische laboratoriumonderzoeken voor diagnosestelling, preventie of monitoring.
Integrale diagnostiek van Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) voor de eerste lijn 18-03-2020 195801 Facultatieve prestatie - integrale diagnostiek van obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) voor de eerste lijn.
Röntgendiagnostiek Rijdende Röntgen 01-01-2021 198502 Röntgendiagnostiek Rijdende Röntgen

Wordt een aanvraag voor een facultatieve prestatie afgekeurd? Dan vindt u de afwijzing terug in het document Verantwoording wijzigingen dbc-release XXXX van het eerstvolgende dbc-releasepakket. Meer informatie over de dbc-release en de bekostiging van medisch-specialistische zorg vindt u op onze pagina van de medisch-specialistische zorg.