Overzicht projecten passende bekostiging msz

Op deze pagina vindt u het volledige overzicht van de lopende projecten voor een passende bekostiging in de msz. De projecten kennen een verschillende doorlooptijd. Meer op zichzelf staande wijzigingen willen we afronden in 2023. De komende 5 jaar richten we ons ook op meer complexe wijzigingen en vanwege de grote onderlinge samenhang zullen we deze in één keer na 5 jaar doorvoeren.

Meer aandacht voor de positie van de patiënt

De bekostiging van medisch-specialistische zorg moet rondom de patiënt tot stand komen. We onderzoeken hoe we het goede gesprek met de patiënt beter kunnen stimuleren in de bekostiging.

Samenwerking stimuleren in de bekostiging msz

De bekostiging moet de samenwerking voor bovenregionale, vaak hoog-complexe zorg, optimaal stimuleren. Daarnaast mag de bekostiging ook samenwerking binnen de regio en binnen het ziekenhuis niet belemmeren.

Passende inzet van mensen en middelen

De bekostiging moet een passende inzet van mensen en middelen stimuleren. Dit is noodzakelijk vanwege de arbeidsmarktproblematiek en om de groeiende zorgvraag op te kunnen vangen.