Toegang tot huisartsenzorg verder onder druk

De wachtlijsten in de huisartsenzorg nemen nog steeds toe. Ook in het vierde kwartaal van 2023 staan er veel mensen op een wachtlijst bij hun zorgverzekeraar omdat zij zich niet konden inschrijven bij een nieuwe huisarts. De zes gemeenten met de hoogste wachtlijsten waren: Enschede, Heerenveen, Leeuwarden, Tilburg, Zwolle en Apeldoorn. Dat blijkt uit de Monitor toegankelijkheid van zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Beeld in alle sectoren

De NZa constateert in de Monitor dat de toegankelijkheid van zorg in veel sectoren nog steeds onder druk staat. Het ziekteverzuim speelt daarbij een grote rol en is in verschillende sectoren nog steeds te hoog. Ook in december 2023 steeg het ziekteverzuim ten opzichte van de maand ervoor.

Medisch-specialistische zorg

In de medisch-specialistische zorg dalen de wachttijden licht in sommige regio’s. Om de daling door te zetten is er duidelijkheid nodig over de regionale zorgcapaciteit én inzicht in het aantal wachtenden in de regio.  

Langdurige zorg

In de langdurige zorg was er vanaf juli 2023 een stijging in het totaal aantal wachtenden. Deze stijging hangt grotendeels samen met seizoenseffecten. De laatste maanden schommelt het aantal wachtenden, met in januari een daling. We zien op de lange termijn, sinds 2019, een stijging in het aantal wachtenden in de langdurige zorg.

Geestelijke gezondheidszorg

Ook de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg blijven te hoog. De aanmeldwachttijd voor alle hoofddiagnosegroepen overschrijdt de Treeknorm. De hoogste wachttijd zien we bij de zogenoemde ‘restgroep’ aan diagnoses, waaronder ook transgenderzorg valt. De wachttijden voor transgenderzorg zijn vaak langer dan bij andere diagnoses.