Aanpak van de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg

De aanpak van de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg is een ingewikkeld probleem. De oplossing ligt op meerdere gebieden, die elkaar onderling beïnvloeden.

Een stijgende zorgvraag en capaciteitstekorten verhogen de druk op de wachtlijsten. De samenwerking om deze te verlagen gaat steeds beter. Het is belangrijk zicht te krijgen op het effect van deze samenwerking op de wachtlijsten. Daarnaast zijn landelijke én regionale afspraken nodig over onderlinge verantwoordelijkheden en wederzijdse verwachtingen.

Onze brief over de wachttijden in de ggz beschrijft de bevindingen en aanbevelingen van het gemeenschappelijke toezicht door de Inspectie en Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit in verschillende regio’s.