Nieuwe bekostiging en kostprijsonderzoek

Samen met het zorgveld zorgen wij ervoor dat de bekostiging van de ggz en fz blijft aansluiten op de dagelijkse zorgpraktijk. We werken bijvoorbeeld aan een nieuwe bekostiging die veel knelpunten van de huidige dbc-systematiek moet wegnemen en de zorgvraag van de cliënt centraal stelt. Ook zijn we bezig met een kostprijsonderzoek dat moet leiden tot passende tarieven per 2020.

Kostprijsonderzoek

De NZa is in 2018 een kostprijsonderzoek in de ggz en forensische zorg gestart. Met de uitkomsten gaan wij de tarieven per 2020 opnieuw bepalen. De huidige tarieven zijn nog gebaseerd op kosten van het jaar 2012. Sinds die tijd is er veel veranderd. Denk aan de invoering van de generalistische basis-ggz, het Kwaliteitsstatuut en de Jeugdwet. Mede hierdoor zijn de tarieven niet altijd meer passend.

Wie doet mee?

De NZa kan pas goede tarieven berekenen als zij een zuiver beeld heeft van de kosten van de dagelijkse zorgpraktijk. Om de belangen van álle zorgaanbieders te dienen, is verplichte deelname door een representatieve selectie nodig. Zowel instellingen (inclusief PUK en PAAZ) als vrijgevestigde aanbieders doen mee. In totaal gaat het om ongeveer 1000 deelnemers.De gegevensuitvraag (over 2017) vindt plaats in december 2018 en januari 2019.

Meer weten over het kostprijsonderzoek?

De NZa heeft de meest gestelde vragen over het kostprijsonderzoek beantwoord op de website.

Nieuwe bekostiging

Samen met het zorgveld werkt de NZa een een nieuwe bekostiging van de ggz en fz. Deze moet niet alleen de zorgvraag centraal stellen, maar ook de administratie van zorg gemakkelijker maken. En de zorgaanbieder moet de zorg sneller in rekening kunnen brengen. Het nieuwe model is een grote verandering voor aanbieders, verzekeraars en cliënten. Op weg naar de invoering testen we dit model zorgvuldig en passen we dat aan.

Het nieuwe model kent 21 zorgclusters. De regiebehandelaar bepaalt welk zorgcluster het beste bij de cliënt past. Daarvoor hebben wij de zorgclustertool ontwikkeld. Er is ook een versie die voor iedereen toegankelijk is. Kijk op www.zorgclustertool.nl.

Meer weten over de nieuwe bekostiging?