Registreren en declareren langdurige ggz

Langdurige ggz valt onder de Wet langdurige zorg. De registratie daarvan gebeurt met zorgzwaartepakketten. Ggz met verblijf valt in de eerste 3 jaar nog onder de Zorgverzekeringswet. Hiervoor is het zorgprestatiemodel van toepassing.