Kerncijfers acute zorg

  • De uitbraak van COVID-19 en de maatregelen om de verspreiding te voorkomen leidden in 2020 tot een afname van de reguliere acute zorg. In 2021 is te zien dat de reguliere acute zorg in omvang weer toeneemt, maar nog niet op het niveau zit van vóór de uitbraak van COVID-19.
  • In 2021 is het aantal patiënten bij de huisartsen tijdens kantoortijden en daarbuiten gestegen. Het aantal patiënten tijdens kantoortijden is op het niveau van vóór de uitbraak van het coronavirus COVID-19, maar buiten kantoortijden is het aantal patiënten lager dan het oude niveau.
  • Het aantal patiënten dat de spoedeisende hulp bezocht in 2021 is gestegen, maar is nog lager dan het niveau van vóór de uitbraak van COVID-19.
  • Het aantal spoedeisende inzetten van ambulances is in 2021 sterk gestegen ten opzichte van 2020 en ook hoger dan in 2019.
  • In de uitstroom van patiënten vanaf de spoedeisende hulp is er weinig veranderd tussen 2020 en 2021.

Meer cijfers vindt u in de monitor acute zorg 2023.

Instroom seh

Instroom seh In miljoenen
201920202021
Direct0,710,60,62
Via ambulance0,630,610,66
Via huisarts0,90,760,82
Brontabel als csv (97 bytes)

Uitstroom seh

Uitstroom seh In miljoenen
201920202021
Klinische opname0,750,680,7
Vervolgzorg0,110,110,11
Naar huis1,391,181,29
Brontabel als csv (103 bytes)

Instroom spoedpatiënten huisarts

Instroom spoedpatiënten huisarts In miljoenen
Binnen kantoortijdenBuiten kantoortijden
201934
20202,883,69
20213,13,8
Brontabel als csv (84 bytes)

Uitstroom huisarts naar seh

Uitstroom huisarts naar seh In miljoenen
Met ambulance naar sehZelf naar seh
20190,330,9
20200,320,76
20210,330,82
Brontabel als csv (86 bytes)

Naar seh met ambulance

Naar seh met ambulance
201920202021
Direct0,310,30,33
Via huisarts0,330,320,33
Brontabel als csv (68 bytes)

Type inzet ambulance 2018 - 2020

Type inzet ambulance 2018 - 2020
2018 - 20192019 - 20202020-2021
A1-inzet0,70%-3,40%8.70%
A2-inzet5,40%-4,00%9.4%
Geen spoed-0,60%-2,80%6.50%
Brontabel als csv (125 bytes)
Van huisarts naar de seh 2018-2020
201920202021
Binnen kantoortijden1,07%1,00%1,00%
Buitenkantoortijden13,06%12,29%12,78%
Brontabel als csv (99 bytes)

Van seh naar vervolgzorg

Van seh naar vervolgzorg
201920202021
(Geriatrische) revalidatiezorg0,05%0,04%0,05%
Eerstelijnsverblijf0,17%0,160,18%
Wet langdurige zorg1,76%1,82%1,94%
Wijkverpleging3,07%3,33%3,25%
Brontabel als csv (179 bytes)

Van seh via klinische opname naar vervolgzorg

Van seh via klinische opname naar vervolgzorg
201920202021
(Geriatrische) revalidatiezorg6,01%6,05%6,21%
Eerstelijnsverblijf1,52%1,46%1,59%
Wet langdurige zorg4,98%4,78%4,73%
Wijkverpleging14,28%15,35%14,53%
Brontabel als csv (183 bytes)

Bronnen

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de nog te publiceren monitor acute zorg 2017-2021. De achterliggende bronnen (declaraties van Vektis en de dataset ambulance) en beschrijving van analyses worden hierin beschreven.