Beschikbaarheidbijdrage/subsidie aanvragen

Een aantal zorgopleidingen en zorgfuncties wordt bekostigd via een subsidie, de zogenoemde beschikbaarheidbijdrage. Het gaat om een aantal (medische) vervolgopleidingen en om een beperkt aantal zorgfuncties. Zoals de spoedeisende hulp, acute verloskunde, traumahelikopters en gespecialiseerde brandwondenzorg.  

Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag voor 2023 en 2024 aangepast 

De beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag voor 2023 is aangepast en de beleidsregel voor 2024 gepubliceerd. De belangrijkste wijziging in deze regels volgt uit de implementatie van het kostenonderzoek voor de beschikbaarheidbijdrage Coördinatie traumazorg en ROAZ (CTR). 

Aanleiding voor dit kostenonderzoek zijn de nieuwe taken en activiteiten die per 1 juli 2023 toegevoegd zijn aan het Besluit beschikbaarheidbijdrage CTR. Deze hebben wij verwerkt in de beleidsregels voor 2023 en 2024. Aanbieders met een beschikbaarheidbijdrage CTR zijn nu ook verantwoordelijk voor:

  • het bieden van inzicht in capaciteit en druk op de zorg in de regio en landelijk;
  • de coördinatie van patiëntenspreiding landelijk en regionaal. 

Een overzicht van de regels vindt u hieronder:

2024: Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag (BR/REG-24147)

2023: Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag (BR/REG-23141b)

Meer informatie