Beschikbaarheidbijdrage/subsidie aanvragen

Een aantal zorgopleidingen en zorgfuncties wordt bekostigd via een subsidie, de zogenoemde beschikbaarheidbijdrage. Het gaat om een aantal erkende (medische) vervolgopleidingen en om een beperkt aantal zorgfuncties. Zoals de spoedeisende hulp, acute verloskunde, traumahelikopters en gespecialiseerde brandwondenzorg.  

Nieuwe vergoedingsbedragen beschikbaarheidbijdrage OTO en Coördinatie Traumazorg en ROAZ 2022
Vanaf 2022 gelden nieuwe vergoedingsbedragen voor de zorgfuncties Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) en voor Coördinatie Traumazorg en Regionaal Overleg Acute Zorg (CTR). De bedragen zijn tot stand gekomen op basis van kostenonderzoek. Meer informatie hierover is te vinden in de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag (BR/REG-22148a).

Zie ook de informatiekaart: Een beschikbaarheidbijdrage ontvangen voor het leveren van zorg? Dat regelt u zo!