Veilig gegevens aanleveren

Wij vinden de bescherming van privacy en data belangrijk. Daarnaast wordt van ons verwacht dat we elektronische berichten voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk verzenden, gelet op de aard en inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.

Voor het uitwisselen van (grote) gevoelige bestanden/gegevens hebben wij meerdere mogelijkheden. Zo maken wij onder meer gebruik van portalen voor het sturen van wachttijden, het aanvragen en verantwoorden van beschikbaarheidbijdragen en budgetten.

Nieuw uitwisselportaal per 29 augustus 2022

Voor overige gegevensuitwisseling maken we gebruik van een uitwisselportaal. Vanaf 29 augustus 2022 wisselen we gevoelige bestanden niet meer uit via ons NZa-uitwisselportaal maar via Zivver.

Wilt u gegevens met ons delen die niet vallen binnen onze hierboven genoemde portalen dan kunt u gebruik maken van ons ‘open’ Zivver kanaal

Vragen?

Heeft u nog vragen over het gebruik van Zivver? Stel ze dan aan ons Dataloket via dataloket@nza.nl.