Veilig gegevens aanleveren

Wij vinden de bescherming van privacy en data belangrijk. Daarnaast wordt van ons verwacht dat we elektronische berichten voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk verzenden, gelet op de aard en inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.

Voor het uitwisselen van (grote) gevoelige bestanden/gegevens hebben wij meerdere mogelijkheden. Zo maken wij onder meer gebruik van portalen voor het sturen van wachttijden, het aanvragen en verantwoorden van beschikbaarheidbijdragen en budgetten.

Nieuw uitwisselportaal per 29 augustus 2022

Voor overige gegevensuitwisseling maken we gebruik van een uitwisselportaal. Vanaf 29 augustus 2022 wisselen we gevoelige bestanden niet meer uit via ons NZa-uitwisselportaal maar via Zivver.

Wilt u gegevens met ons delen die niet vallen binnen onze hierboven genoemde portalen dan kunt u gebruik maken van ons ‘open’ Zivver kanaal

Persoonsgegevens bij de NZa

Wij zetten ons iedere dag in om de zorg toegankelijke en betaalbaar te houden. Om deze taak uit te voeren hebben we soms persoonsgegevens nodig. Wij gaan zeer zorgvuldig om met deze gegevens en verwerken privacygevoelige gegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer over onze omgang met persoonsgegevens en het verwerken van privacygevoelige data op de pagina met meestgestelde vragen en antwoorden rondom privacy.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het gebruik van Zivver? Stel ze dan aan ons Dataloket via dataloket@nza.nl.