Mondzorg

De financiële toegankelijkheid van de mondzorg staat onder druk. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat steeds meer mensen moeite hebben om het hoofd financieel boven water te houden. We krijgen signalen dat mensen een bezoek aan de tandarts steeds vaker uitstellen. En dat geldt ook voor hun kinderen, terwijl mondzorg voor mensen onder de 18 jaar wel degelijk vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Maar dit weten sommige ouders niet. Dit kan op de langere termijn leiden tot verslechtering van de (mond)gezondheid. Dit brengt de politieke discussie op gang over de vraag of een (deel van) mondzorg voor volwassenen in de basisverzekering moet.

In het kort

  • De financiële toegankelijkheid van de mondzorg staat onder druk; we ontvangen signalen dat mensen een bezoek aan de tandarts steeds vaker uitstellen (zorgmijding).
  • Dit kan op de langere termijn leiden tot verslechtering van de (mond)gezondheid.
  • Het Ministerie van VWS volgde het advies van de NZa op over het invoeren van vrije tarieven voor een deel van de cosmetische mondzorg in een experiment. Mondzorgprofessionals die deelnemen aan het experiment kunnen nu een veilig en kwalitatief hoogwaardig alternatief bieden voor het afnemen van cosmetische mondzorg in het buitenland.

Zorgmijding

Mondzorg voor volwassenen wordt (vrijwel) niet vergoed vanuit de basisverzekering. We krijgen signalen uit het veld dat mensen een bezoek aan de tandarts steeds vaker uitstellen. Goed om te weten is dat wij de tarieven voor mondzorg baseren op basis van periodiek kostenonderzoek. De tarieven indexen we vervolgens elk jaar. De tarieven van de mondzorg blijven dus relatief gezien gelijk. Wij denken dat het uitstelgedrag daarom veroorzaakt wordt een andere factor. Een logische verklaring zou kunnen zijn dat de armoede in de samenleving groeit en steeds meer mensen moeite hebben om het hoofd financieel boven water te houden. Mondzorg voor volwassenen wordt (vrijwel) niet vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige ouders denken dat mondzorg voor hun kinderen ook niet wordt vergoed, terwijl de meeste mondzorg onder de 18 jaar wel degelijk vergoed wordt vanuit de basisverzekering. De zorgmijding die nu ontstaat kan - zonder acties - op de langere termijn leiden tot een verslechtering van de (mond)gezondheid. Deze ontwikkeling brengt de politieke discussie op gang of een (deel van) mondzorg voor volwassenen in de basisverzekering moet. Zeker om te voorkomen dat zorgmijding door ouders ook leidt tot zorgmijding voor hun kinderen. Een goede ontwikkeling is dat de sector hier meer aandacht voor krijgt. Zo is een mondzorgcoach bij het consultatiebureau geïntroduceerd om ouders van kinderen te wijzen op het belang van goede mondverzorging. De coach kan het gezin ook begeleiden naar een mondzorgaanbieder voor preventieve zorg. De NZa volgt deze ontwikkelingen nauwlettend en doet aanpassingen aan de bekostiging wanneer dit nodig en helpend is.  

- Het aantal patiënten in de mondzorg is in 2022 t.o.v. 2021 gestegen met 0,7% (van 9,8 miljoen in 2021 naar 9,9 miljoen in 2022).  - De uitgaven in de mondzorg (Zvw en aanvullende verzekeringen) zijn met 2,7 miljard ongeveer gelijk gebleven in 2022 t.o.v. 2021 (er is een daling van 0,2%). In 2021 is de invloed van de coronapandemie zichtbaar in de cijfers. De stijging/daling is altijd ten opzichte van het jaar ervoor.  BRON: VEKTIS
Beeld: ©NZa
Mondzorg in cijfers

Vrije tarieven cosmetische mondzorg

We ontvangen signalen dat mensen een cosmetische mondzorgbehandeling in het buitenland laten doen, zoals het bleken van tanden. Op dit moment zijn de maximumtarieven voor cosmetische mondzorg in ons land gebaseerd op de gemiddelde kosten voor alle mondzorg (regulier én cosmetisch). Omdat de esthetische wensen van sommige patiënten zeer hoog zijn en er binnen de cosmetische mondzorg veel mogelijkheden zijn, passen deze behandelingen nu niet binnen de gereguleerde maximumtarieven. Het gevolg is dat tandartsen deze zorg binnen de huidige tarieven niet kostendekkend kunnen leveren en patiënten de cosmetische mondzorg in het buitenland afnemen.

Mensen laten cosmetische mondzorgbehandelingen in het buitenland doen.

Dit vinden wij geen goede ontwikkeling, omdat de kwaliteit van de zorg in het buitenland niet altijd aan de Nederlandse standaarden voldoet. Dat kan weer leiden tot een stijgende zorgvraag in Nederland omdat complicaties die in het buitenland ontstaan door slecht uitgevoerde behandelingen door Nederlandse tandartsen weer opgelost moeten worden. Daarom heeft de NZa als experiment voor vijf jaar de tarieven voor een aantal cosmetische mondzorg prestaties vrijgegeven. Het gaat daarbij om de tarieven voor het plaatsen van facings en het uitwendig bleken van tanden en kiezen. Ongeveer 25 praktijken in Nederland hebben zich aangemeld als deelnemers aan dit experiment.

Meer lezen?

In het Advies cosmetische mondzorg geeft de NZa advies over de wenselijkheid en mogelijkheid van het invoeren van vrije tarieven voor een deel van de cosmetische mondzorg.

Lees ook