Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze website vindt u links naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties vindt u in ons documentenplatform. De documenten die hieronder staan zijn veelgestelde vragen.

353 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Hoe worden tarieven vastgesteld?

De NZa stelt één keer per jaar maximumtarieven vast voor de add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren. Dit wordt ...

Vraag en antwoord

Waarom moet de indicatie op de nota worden vermeld?

De minister van VWS heeft deze voorwaarde gesteld. Het doel is dat ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiënten hierdoor in één ...

Vraag en antwoord

Is een aanvraag altijd noodzakelijk voordat een geneesmiddel als add-on/ozp-stollingsfactor wordt vastgesteld?

Nee, de NZa kan ook een besluit nemen zonder dat een aanvraag is ingediend, bijvoorbeeld als voor een vergelijkbaar geneesmiddel ...

Vraag en antwoord

Instructievideo Zorgclustertool

Video | 19-01-2018

Hoe kan de patiënt een melding indienen wanneer de wachttijd te lang is?

Patiënten kunnen bij de NZa een melding indienen wanneer de zorgverzekeraar niet binnen de Treeknorm passende zorg kan vinden. ...

Vraag en antwoord

Over welke periode moet ik gegevens aanleveren?

Zorgaanbieders in de ziekenhuiszorg moeten hun gegevens (met terugwerkende kracht) aanleveren vanaf januari 2008. Voor ...

Vraag en antwoord

Het kan voorkomen dat de wachttijd de Treeknorm overschrijdt, wat doet u dan?

Als de aanmeldings- of behandelingswachttijd voor een cliënt de Treeknorm overschrijdt of als sprake is van een patiëntenstop, ...

Vraag en antwoord

Ben ik verplicht om de wachttijden op mijn eigen website te publiceren?

Het is verplicht om de wachttijden op een website te publiceren. Wanneer u bent aangesloten bij een andere organisatie, is het ...

Vraag en antwoord

Ben ik verplicht om de wachttijden per zorgverzekeraar aan te leveren?

Nee, u hoeft de wachttijden niet per zorgverzekeraar aan te leveren. Wanneer u een aanmeldstop heeft voor cliënten van bepaalde ...

Vraag en antwoord

Waarom moet ik naast de verplichte publicatie op mijn website de wachttijden aanleveren bij Vektis?

Ggz-aanbieders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt om de wachttijden gezamenlijk aan te pakken. De partijen hebben ...

Vraag en antwoord