Is het verplicht de AGB-code te vermelden op de factuur?

Als een behandelaar een AGB-code heeft, is het verplicht deze te registeren en op de factuur te vermelden naar de zorgverzekeraar. Het vermelden van de AGB-code valt ook onder de informatieverplichting naar de NZa toe.

Dit geldt voor de AGB-code van de zorgaanbieder (op instellingsniveau), de AGB-code van de regiebehandelaar, de AGB-code van de verwijzer, en de AGB-code van de behandelaar die de prestatie heeft geleverd. Voor deze laatste groep geldt dat als de behandelaar geen AGB-code heeft, dan het beroep op de factuur wordt vermeld.

Alle informatieverplichtingen staan in de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg b-release (NR/REG-2214a).

Een AGB-code kunt u via Vektis aanvragen.