Beschikbaarheidbijdrage vervolgopleidingen

(Titel verschijnt in beeld op blauwe achtergrond. Vervolgens verschijnt een vinkje bij aanvragen)

VO: Als GGZ-aanbieder kunt u een beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen aanvragen. 

(We zien per jaartal een vinkje verschijnen)

VO: Deze vraagt u elk kalenderjaar opnieuw aan voor alle opleidingen, voor zowel instroom als doorstroom. 

(De titel verdwijnt en een tijdlijn verschijnt naast het jaartal. Rond de tijdlijn verschijnen de logo's van de verschillende organisaties)

VO: U krijgt daarbij te maken met verschillende organisaties. 

(de logo's maken plaats voor bollen met nummers. Dee groepen worden een voor een aan geduid)

VO: Met behulp van deze tijdlijn leggen we u uit welke stappen u wanneer dient te nemen bij het aanvragen van een beschikbaarheidbijdrage.

(Overgang naar disclaimer. Het schuifje met uitroepteken wordt naar rechts geschoven en veranderde in een vinkje)

VO: Let op: Om een beschikbaarheidbijdrage aan te vragen, heeft u een opleidingserkenning nodig als praktijkinstelling. Heeft u die nog niet? Vraag dit dan zo snel mogelijk aan bij een van de erkende opleidingsinstellingen. Houdt rekening met een doorlooptijd van 3 maanden.

(Inzoomen op de tijdlijn. Een titelkaart komt in beeld met data en titel van de stap)

Aanvraag opleidingsplaatsen

(Overgang naar eerste stap. De tijdlijn verschijnt en animatie van de aanvraag verschijnt gevolgd door de titel erkende opleidingsinstelling.)

VO: Allereerst vraagt u de opleidingsplaatsen aan bij een erkende opleidingsinstelling. 

(De aanvraag wordt gevolgd langs de tijdlijn)

VO: Deze geeft de gevraagde plaatsen uiterlijk 1 april door aan TOP Opleidingsplaatsen

(Inzoomen op de tijdlijn. Een titelkaart komt in beeld met data en titel van de volgende stap)

Toekenning opleidingsplekke

(Overgang naar tweede stap. De tijdlijn verschijnt weer met het toewijzingsvoorstel dat bij het logo van TOP Opleidingsplekken naar het VWS gaat, vervolgens komt de website van het VWS in beeld met titel en datum)
                            
VO: Daarna maakt TOP opleidingsplekken het toewijzingsvoorstel op voor het aantal instroomplaatsen ter advies aan het ministerie van VWS. In augustus publiceert VWS op haar website het verdeelplan voor het volgende jaar met het aantal instroomplaatsen per zorgaanbieder

(Inzoomen op de tijdlijn. Een titelkaart komt in beeld met data en titel van de volgende stap)

Verlening aanvragen

(Verschillende vensters verschijnen in beeld. De voorlopige aanvraag wordt verstuurd naar het aanvragenportaal. Vervolgens verschijnen de instromers en doorstromers in beeld met uitgebreide omschrijving)

VO: Vanaf 1 september deint u de voorlopige aanvraag in voor  de beschikbaarheidbijdrage via het aanvragenportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit is de verlening. U doet dit voor zowel instromers als doorstromers. Instromers zijn opleidelingen die voor het eerst op een subsidiabele plek komen. Zij worden na het eerste gesubsidieerde kalenderjaar een doorstromer.

(Inzoomen op de tijdlijn. Een titelkaart komt in beeld met data en titel van de volgende stap)

Uitbetaling aanvragen

(Zoomen in op de tijdlijn en verleningsbeschikking verschijnt uit de richting van het NZa logo. Vervolgens wordt een pijl getekend naar uitbetaling. En daarna wijst weer een pijl naar het logo van Zorginstituut Nederland)

VO: In december voorafgaand aan het opleidingsjaar ontvangt u de verleningsbeschikking van de NZa
Daarmee vraagt u zelf de uitbetaling aan bij het Zorginstituut Nederland. Dit is op dat moment nog een voorschot.

(Je ziet weer de bollen met nummers in beeld en er wordt aangegeven welke stappen er zijn afgerond en welke er nog komen)

VO: Tot zover de stappen die u dient te nemen in het jaar voor de start van de opleiding. We leggen nu uit wat u moet doen in het jaar van de opleiding en het jaar na de start van de opleiding.

(Inzoomen op de tijdlijn. Een titelkaart komt in beeld met data en titel van de volgende stap)

Inschrijven opleideling

VO: Weet u hoeveel opleidingsplekken u heeft gekregen? Dan kan de opleideling zich inschrijven bij de praktijkopleidingsinstelling.

(We volgens de tijdlijn naar rechts en zien verschillende opleidingen staan met boven hen de datum, waarnaar de praktijkopleider in beeld komt en de inschrijving en subsidie aan elkaar koppelt)

VO: Dit doet de opleideling na toelating in het opleidingsregister van de FGzPt. De praktijkopleider koppelt dit weer aan de subsidieplaats in het opleidingsregister; dit kan tot uiterlijk 31 december van het opleidingsjaar.


(Inzoomen op de tijdlijn. Een titelkaart komt in beeld met data en titel van de volgende stap)

Wijzigingen doorgeven

(Animatie van een potloodje op een formulier die vervolgens naar het opleidingsregister wordt verstuurd met de datum erbij)

VO: Wijzigt er tussentijds iets in het opleidingschema van de opleideling?  Bijvoorbeeld een zwangerschapsverlof, of vermindering in werkuren? Voer de wijziging dan direct, maar uiterlijk voor 1 april door in het opleidingsregister van de 

(We volgen de tijdlijn en zien verschillende logo's in beeld van de verschillende partijen.) 

VO: Een fusie, overname of faillissement geeft u altijd zo snel mogelijk aan alle partijen door.

(Inzoomen op de tijdlijn. Een titelkaart komt in beeld met data en titel van de volgende stap)

Vaststelling aanvragen

VO: In mei van het jaar n\'e1 het opleidingsjaar vraagt u de \ul definitieve

(Animatie van een aanvraag die gedaan wordt in het NZa-aanvragenportaal met datum erbij)

VO: Ook dit doet u via het NZa-aanvragenportaal. Was het bedrag in de verleningsbeschikking 125.000 euro of meer? Dan heeft de NZa een accountantsverklaring van u nodig.

(Inzoomen op de tijdlijn. Een titelkaart komt in beeld met data en titel van de volgende stap)

Uitbetaling of terugbetaling

(De definitieve beschikking verschijnt in beeld uit de richting van het NZa logo en er wordt een pijl getekend naar een uitbetaling welke weer in een pijl wijst naar het logo van Zorginstituut Nederland.)

VO: Als u uw definitieve beschikking in het najaar heeft ontvangen, kunt u zelf bij Zorginstituut Nederland om uitbetaling vragen of het te veel ontvangen bedrag terugbetalen.

(Animatie keert terug naar de tijdlijn met alle bollen met nummers waarbij je ziet dat alle bollen zijn afgerond. Vervolgens zien we alle logo\'92s van alle zorgverleners in beeld.)

VO: Wij hopen dat u nu genoeg weet om de beschikbaarheidbijdrage aan te vragen, en succesvol uw zorgverleners kan opleiden. Nog vragen, of wilt u meer weten? Bezoek dan onze websites.}