Wat is het verschil tussen de reguliere setting klinisch en de setting klinisch voor forensische en beveiligde zorg?

Bij de setting forensische en beveiligde zorg-klinische zorg gaat het om afdelingen die zijn ingericht op het opnemen van forensische patiënten. Dit kunnen afdelingen zijn van zorgaanbieders die door DJI zijn gecontracteerd om forensische zorg te leveren. Ook kunnen zorgaanbieders in deze besloten en beveiligde gespecialiseerde voorziening zorg leveren aan patiënten zonder strafrechtelijke titel die vallen onder de zorgverzekering. Dan geldt dit niet als een forensische, maar als een beveiligde setting.