Wat is het verschil tussen de setting klinisch en de setting forensische en beveiligde zorg-klinische zorg?

Bij de setting forensische en beveiligde zorg-klinische zorg gaat het om afdelingen die zijn ingericht op het opnemen van forensische patiënten. Indien op deze afdelingen ook Zvw patiënten liggen geldt dit als een beveiligde setting.