Ik heb voor de setting multidisciplinair gekozen, maar later blijkt dit toch monodisciplinair te zijn. Moet ik de voorgaande consulten dan aanpassen?

Het uitgangspunt is dat u op basis van de zorgvraag van de patiënt bepaalt welke setting het beste past. U moet dit altijd kunnen onderbouwen.

Het kan natuurlijk zijn dat u achteraf ontdekt dat u de setting verkeerd had vastgelegd. Bijvoorbeeld door een registratiefout waarbij een multidisciplinaire setting is vastgelegd, terwijl de patiënt niet in deze setting wordt behandeld. Dan moet u de voorgaande consulten met terugwerkende kracht corrigeren. En ook voor de toekomst de juiste setting registreren.

Is het echter zo dat door de behandeling of door verandering van omstandigheden voortaan een lagere setting volstaat? Dan hoeft u niet te corrigeren voor het verleden. De setting was toen nog juist. Het is altijd zo dat een patiënt kan wisselen van setting als zijn/haar toestand daar aanleiding voor geeft en/of de aard van de zorglevering verandert. In zo’n situatie registreert u toekomstige consulten met de nieuwe setting, maar hoeft het verleden niet gecorrigeerd te worden.