Uw melding, ons toezicht

Uw melding helpt ons bij het toezicht houden op de zorg. Op deze pagina leest u wat wij met meldingen doen. Wij gebruiken meldingen om te bepalen naar welke onderwerpen wij onderzoek moeten doen. Dat kan ook betekenen dat we geen onderzoek doen als er geen aanleiding voor is. Of dat een melding niet bij ons thuishoort. 

In onderstaande grafiek ziet u hoeveel meldingen wij in augustus ontvingen bij ons meldpunt. Ook vindt u enkele uitgelichte meldingen en onderwerpen waar wij veel vragen over krijgen.

Meldingen september 2020

Meldingen september 2020
sectorAantal
Apotheekzorg1
Bewegingszorg3
Geestelijke gezondheidszorg13
Huisartsenzorg2
Langdurige zorg6
Mondzorg8
Wijkverpleging5
Ziekenhuiszorg15
Zorgverzekeraar25
Brontabel als csv (186 bytes)

Onverwacht coronatoeslag op de tandartsrekening

©isk

We ontvangen vragen en meldingen over de coronatoeslag in de mondzorg. Deze toeslag van maximaal € 4,26 mogen tandartsen en andere mondzorgverleners tijdelijk in rekening brengen. Zo worden de kosten voor bijvoorbeeld extra hygiënemaatregelen gecompenseerd. Bij patiënten veroorzaakt deze toeslag soms verwarring, vooral als zij hierover geen uitleg hebben gekregen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat patiënten vooraf weten waar zij aan toe zijn en geïnformeerd worden over deze toeslag, bijvoorbeeld in de afspraakbevestiging. Daarnaast zijn zorgaanbieders niet verplicht de toeslag in rekening te brengen. Wij hebben de brancheorganisaties verzocht deze afspraken bij hun leden onder de aandacht te brengen. Ook ontvangen mondzorgaanbieders waarover wij een melding ontvangen rechtstreeks van ons een brief met de vraag om hun patiënten duidelijke informatie over de toeslag te geven.

Huisartsen met patiëntenstop

In enkele regio's in Nederland kan het erg lastig zijn om je bij een nieuwe huisarts in te schrijven. Huisartspraktijken hebben soms een patiëntenstop of nemen alleen nieuwe patiënten uit een bepaald postcodegebied aan. Wanneer je hier tegenaan loopt, kun je terecht bij je zorgverzekeraar. Deze heeft de taak je te helpen een huisarts te vinden. Wij ontvangen meldingen van mensen die ondanks contact met hun zorgverzekeraar geen nieuwe huisarts weten te vinden. Wij onderzoeken dan of de verzekeraar zich voldoende inspant. Ook monitoren wij waar problemen in de toegankelijkheid van de huisartsenzorg ontstaan en kaarten dit aan bij de zorgverzekeraars.

Afspraak op afstand door corona, rekening hetzelfde

©SSK

Door de maatregelen rondom corona was en is het soms niet mogelijk om afspraken voor reguliere ziekenhuiszorg in de behandelkamer te laten plaatsvinden. Wanneer het kan vinden consulten daarom telefonisch of digitaal plaats. Patiënten zijn nogal eens verrast dat voor een telefonische of digitale afspraak hetzelfde betaald moet worden als voor een gesprek in de behandelkamer. Toch is dit vaak juist. Vanwege de coronacrisis hebben wij onze regels tijdelijk verruimd. Voorwaarde is wel dat er direct contact is tussen de behandelaar en de patiënt. Ook moet het gesprek gaan over de zorgvraag en het normale consult vervangen. Het enkel maken van een nieuwe afspraak geldt niet als consult op afstand.

Bij welke zorgaanbieder kan ik terecht?

(Een animatie. Er komt een vrouw in beeld. Om haar heen verschijnen zorgaanbieders)

OPGEWEKTE MUZIEK

VOICE-OVER: Bij welke zorgaanbieder je terecht kunt en of jouw zorgkosten worden vergoed – hangt af van jouw zorgverzekering.  

(Beeldtitel: Kan ik bij elke zorgaanbieder terecht?)

VOICE-OVER: Kan ik bij elke zorgaanbieder terecht?

(De vrouw kijkt omhoog naar de vraag.)

VOICE-OVER: Bij de ene verzekering ben je vrij om zelf een zorgaanbieder te kiezen. Bij de ander kun je alleen terecht bij aanbieders waarmee jouw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Hierin is niet alleen de betaling vastgelegd, maar bijvoorbeeld ook de beschikbaarheid en de kwaliteit van de zorg.

(Er vallen contracten naar beneden. De vrouw zit bij de huisarts)

VOICE-OVER: Heb je zorg nodig? Dan kun je bij je zorgverzekeraar terecht voor zorgadvies.

(De vrouw zit aan een bureau en zoekt op haar computer een dermatoloog)

VOICE-OVER: Zij helpen je bij het vinden van de juiste zorg die het beste bij jouw situatie en verzekering past.

(Beeldtitel: Wanneer wordt mijn zorg vergoed?)

VOICE-OVER: Wanneer wordt mijn zorg vergoed?

(De vrouw kijkt vanaf haar bureau naar de titel die boven haar in beeld verschijnt.)

VOICE-OVER: Ga je naar een gecontracteerde aanbieder, dan hoef je de zorg niet zelf te betalen. Wel moet je rekening houden met het eigen risico. En voor sommige zorg betaal je een eigen bijdrage. In je polis staat welke voorwaarden voor jou gelden. Is er geen contract met de zorgaanbieder van jouw keuze? Dan kun je er nog steeds naartoe, maar dan kan het zijn dat je naast het eigen risico een deel van de kosten zelf betaalt. Check daarom voordat je naar een zorgaanbieder gaat welke afspraken er met de zorgaanbieder van jouw keuze zijn gemaakt en of er een contract is voor jouw behandeling, zo voorkom je onverwachte kosten. Je kunt hiervoor terecht op de website van je verzekeraar, maar je kunt het ook navragen bij de zorgaanbieder.

(Een man wordt onwel.)

VOICE-OVER: Heb je dringend ziekenhuiszorg nodig, omdat je bijvoorbeeld in levensgevaar bent, dan kun je uiteraard bij ieder ziekenhuis terecht. 

(De man ligt in het ziekenhuis op bed.)

VOICE-OVER: Of je verzekeraar er een contract mee heeft of niet. 

(Beeldtitel: Wat krijg ik vergoed?)

VOICE-OVER: Wat krijg ik vergoed?

(De titel in beeld heeft een achtergrond van woorden die verwijzen naar verschillende soorten zorg.)

VOICE-OVER: Wat je precies vergoed krijgt, lees je in de polisvoorwaarden van jouw verzekering. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je verzekeraar, want zij helpen je graag verder. En komen jullie er samen niet uit? Dan kan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen je helpen. Ook horen wij graag van je. Jouw melding helpt ons om beter toezicht te houden op de zorg. 

Want iedere inwoner van Nederland verdient goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Meer weten? Bezoek onze website.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtitel: www.nza.nl)