Uw melding, ons toezicht

Op deze pagina leest u wat wij met meldingen doen. Hier vindt u enkele uitgelichte meldingen en onderwerpen waar wij veel vragen over krijgen.

Beeld: ©SSK

Behandelaren in de ggz mogen niet hun eigen tarief bepalen

De NZa heeft meerdere meldingen ontvangen van patiënten die teveel hebben betaald voor geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit komt doordat sommige ggz-behandelaren (psychiaters en psychologen) onterecht denken dat zij zelf de tarieven mogen bepalen van ggz-zorg die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Dit is niet juist. Als de zorg valt onder de omschrijving van zorg uit de Wet marktordening gezondheidzorg (Wmg), moet de zorgaanbieder de zorg in rekening brengen volgens onze betaaltitels. Ook mogen zij dan geen hoger bedrag in rekening brengen dan het NZa-maximumtarief. Hierbij maakt het dus niet uit of de zorg wordt vergoed door een zorgverzekeraar of niet. Wij hebben hierover een vraag en antwoord opgenomen op onze pagina voor ggz-aanbieders. Twijfelt u over uw rekening? Bespreek dit met uw zorgaanbieder. Als u denkt dat de rekening niet klopt, ontvangen wij graag een melding. Wij kunnen er niet voor zorgen dat uw rekening wordt aangepast, maar we nemen de melding dan mee in ons toezicht.

Aanvullende vragen bij de tandarts

Over het onnodig declareren van de aanvullende medische anamnese (code C22) ontvangen we regelmatig meldingen. Daarom controleerden we negen tandartsen die met hun declaratiegedrag van deze code opvielen. De praktijken bleken de code niet helemaal juist toe te passen. Na onze controle pasten acht tandartsen hun gedrag aan. Eén tandarts toonde geen inzet tot verbetering en kreeg daarom een aanwijzing opgelegd. Een C22 geldt alleen als aanvullende informatie nodig is over de medische voorgeschiedenis van een patiënt. Op 1 januari 2022 krijgt de aanvullende medische anamnese de nieuwe prestatiecode C010 en wordt overleg met een huisarts of specialist een voorwaarde.
 

Beeld: ©ISK

Meldingen apothekersassistenten

We krijgen ook meldingen over zaken waarop de NZa geen directe invloed heeft, maar die we wel kunnen signaleren in onze rapporten en gesprekken die we hebben. Zo ontvingen we in juli, augustus en september 2021 zo’n 180 meldingen van apothekersassistenten over de werkdruk en problemen in de apotheek. Uit de meldingen komt naar voren dat apothekersassistenten het meest last hebben van het preferentiebeleid (72%), het hulpmiddelenbeleid (68%) en geneesmiddelentekorten (54%). Deze thema’s liggen slechts in beperkte mate in de invloedssfeer van de NZa. We spraken meerdere keren over de meldingen met de beroepsvereniging Optima Farma en schreven hier al over in ons onderzoeksrapport naar de toegankelijkheid van openbare apotheekzorg.

Beeld: ©ISK

Aandacht voor onzichtbare beugels

Onzichtbare beugels als Invisalign zie je steeds vaker. De NZa waarschuwde vier mondzorgpraktijken die Invisalign beugels verkeerd in rekening brachten. Zo werd soms de eerste retentiebeugel na de behandeling nog een keer los in rekening gebracht terwijl dit al verwerkt zit in het tarief voor het verwijderen van deze beugel. Of een orthodontist bracht tandheelkundige prestaties in rekening bij het plaatsen van deze beugels. Een beugel betaal je (deels) zelf. Je hebt altijd recht op een offerte en het kan voordelig zijn om online prijzen te vergelijken. Controleer ook je rekening en ga in gesprek met je tandarts of orthodontist als iets niet duidelijk is.

Voetverzorging in de langdurige zorg

Regelmatig ontvangen we meldingen van bewoners van een verzorgingshuis die moeten bijbetalen voor voetverzorging. Of de behandeling vergoed wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) hangt af van het type voetverzorging en de situatie van de cliënt. In een vraag en antwoord beschrijven we wie in welke situatie de kosten van de voetverzorging betaalt. We merkten dat dit voor zorgaanbieders niet altijd duidelijk is. Twijfelt u over een bijbetaling voor voetverzorging? Neem dan contact op met het zorgkantoor in uw regio. Als een verzorgingshuis u onterecht laat bijbetalen, moet het zorgkantoor dat onderzoeken. Wij ontvangen in dat geval ook graag een melding.
 

Beeld: ©SSK

Klachten fysiotherapeuten over contracteerproces

De NZa ontving via de ombudsman acht klachten van fysiotherapeuten over de rol van de NZa bij het contracteerproces met zorgverzekeraars. Wij hebben deze fysiotherapeuten telefonisch gesproken. In de gesprekken bespraken we de klachten uitgebreid. Ook gaven we informatie over de rol van de NZa bij het contracteerproces en welke middelen de NZa kan inzetten. Om fysiotherapeuten en andere paramedische beroepsgroepen meer duidelijkheid te geven over wat zij wel en niet kunnen verwachten van de NZa in het contracteerproces hebben wij de klachten samengevat. Per klacht leggen we uit wat daarbij de rol van de NZa is.

Toeslag gebarentolk

Een melder volgde een intaketraject voor een mogelijke behandeling van tinnitusklachten bij een ggz-aanbieder. Op de rekening zag de melder een toeslag voor een gebarentolk. Dit verbaasde de melder, omdat er tijdens de intakegesprekken geen gebarentolk aanwezig was. Er was namelijk helemaal geen sprake van slechthorendheid. In onze Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (NR/REG-2113a) staat onder welke voorwaarden een toeslag tolk gebarentaal in rekening gebracht mag worden. De tolk moet in ieder geval aanwezig zijn bij de behandelgesprekken. In een brief hebben we deze voorwaarden onder de aandacht van de zorgaanbieder gebracht. Bij een volgende melding over de zorgaanbieder kunnen we handhavend optreden.

Eigen risico en uitgestelde zorg

Vanwege de coronacrisis is veel reguliere ziekenhuiszorg uitgesteld. Door het verzetten van afspraken kan het eigen risico van 2021 onverwacht ook worden aangesproken. Patiënten en verzekerden kunnen hierdoor met kosten geconfronteerd worden waar ze niet op rekenden. We verwachten dan ook meer vragen over de verrekening van het eigen risico. Daarom hebben we de informatiekaart Ziekenhuisbezoek in 2024, eigen risico betalen van 2023 gemaakt en gedeeld met zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Zo kunnen zij hun verzekerden en patiënten goed informeren. Ook hebben we een advies uitgebracht aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over aanpassing van deze verrekening van het eigen risico in de toekomst.

Huisartsen met patiëntenstop

In enkele regio's in Nederland kan het erg lastig zijn om je bij een nieuwe huisarts in te schrijven. Huisartspraktijken hebben soms een patiëntenstop of nemen alleen nieuwe patiënten uit een bepaald postcodegebied aan. Wanneer je hier tegenaan loopt, kun je terecht bij je zorgverzekeraar. Deze heeft de taak je te helpen een huisarts te vinden. Wij ontvangen meldingen van mensen die ondanks contact met hun zorgverzekeraar geen nieuwe huisarts weten te vinden. Wij onderzoeken dan of de verzekeraar zich voldoende inspant. Ook monitoren wij waar problemen in de toegankelijkheid van de huisartsenzorg ontstaan en kaarten dit aan bij de zorgverzekeraars.

(Een animatie. Er komt een vrouw in beeld. Om haar heen verschijnen zorgaanbieders)

OPGEWEKTE MUZIEK

VOICE-OVER: Bij welke zorgaanbieder je terecht kunt en of jouw zorgkosten worden vergoed – hangt af van jouw zorgverzekering.  

(Beeldtitel: Kan ik bij elke zorgaanbieder terecht?)

VOICE-OVER: Kan ik bij elke zorgaanbieder terecht?

(De vrouw kijkt omhoog naar de vraag.)

VOICE-OVER: Bij de ene verzekering ben je vrij om zelf een zorgaanbieder te kiezen. Bij de ander kun je alleen terecht bij aanbieders waarmee jouw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Hierin is niet alleen de betaling vastgelegd, maar bijvoorbeeld ook de beschikbaarheid en de kwaliteit van de zorg.

(Er vallen contracten naar beneden. De vrouw zit bij de huisarts)

VOICE-OVER: Heb je zorg nodig? Dan kun je bij je zorgverzekeraar terecht voor zorgadvies.

(De vrouw zit aan een bureau en zoekt op haar computer een dermatoloog)

VOICE-OVER: Zij helpen je bij het vinden van de juiste zorg die het beste bij jouw situatie en verzekering past.

(Beeldtitel: Wanneer wordt mijn zorg vergoed?)

VOICE-OVER: Wanneer wordt mijn zorg vergoed?

(De vrouw kijkt vanaf haar bureau naar de titel die boven haar in beeld verschijnt.)

VOICE-OVER: Ga je naar een gecontracteerde aanbieder, dan hoef je de zorg niet zelf te betalen. Wel moet je rekening houden met het eigen risico. En voor sommige zorg betaal je een eigen bijdrage. In je polis staat welke voorwaarden voor jou gelden. Is er geen contract met de zorgaanbieder van jouw keuze? Dan kun je er nog steeds naartoe, maar dan kan het zijn dat je naast het eigen risico een deel van de kosten zelf betaalt. Check daarom voordat je naar een zorgaanbieder gaat welke afspraken er met de zorgaanbieder van jouw keuze zijn gemaakt en of er een contract is voor jouw behandeling, zo voorkom je onverwachte kosten. Je kunt hiervoor terecht op de website van je verzekeraar, maar je kunt het ook navragen bij de zorgaanbieder.

(Een man wordt onwel.)

VOICE-OVER: Heb je dringend ziekenhuiszorg nodig, omdat je bijvoorbeeld in levensgevaar bent, dan kun je uiteraard bij ieder ziekenhuis terecht. 

(De man ligt in het ziekenhuis op bed.)

VOICE-OVER: Of je verzekeraar er een contract mee heeft of niet. 

(Beeldtitel: Wat krijg ik vergoed?)

VOICE-OVER: Wat krijg ik vergoed?

(De titel in beeld heeft een achtergrond van woorden die verwijzen naar verschillende soorten zorg.)

VOICE-OVER: Wat je precies vergoed krijgt, lees je in de polisvoorwaarden van jouw verzekering. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je verzekeraar, want zij helpen je graag verder. En komen jullie er samen niet uit? Dan kan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen je helpen. Ook horen wij graag van je. Jouw melding helpt ons om beter toezicht te houden op de zorg. 

Want iedere inwoner van Nederland verdient goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Meer weten? Bezoek onze website.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtitel: www.nza.nl)