Archief Uw melding, ons toezicht

Spiegelinformatie declaratiegedrag preventieve mondzorg

We hebben het declaratiegedrag van mondzorgaanbieders geanalyseerd, specifiek de codes voor preventieve mondzorg: voorlichting (M01), de evaluatie van voorlichting (M02) en gebitsreiniging (M03). Regelmatig ontvangen we meldingen van patiënten over het onjuist declareren van deze tijdgebonden codes. We keken naar wat tandartsen en mondhygiënisten gemiddeld aan M01, M02 en M03 declareren in minuten per patiënt per dag. De mondzorgaanbieders die hierin opvallend afweken van het gemiddelde hebben wij een brief met spiegelinformatie gestuurd. We hebben de zorgaanbieders opgeroepen zelf kritisch te kijken naar het eigen handelen rondom deze codes en hun declaratiegedrag waar nodig verbeteren.

Voorbeeld: Tandarts X declareert gemiddeld 45,8 minuten M01 per patiënt per dag. Het landelijk gemiddelde is 10,5 minuten per patiënt per dag. Het groene vlak geeft de bandbreedte aan waarbinnen alle tandartsen declareren. Bron: Vektis, 2019

Logopedisten melden over contracteerproces

In het najaar onderhandelen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de contracten voor het komende jaar. Logopedisten melden bij ons dat het contact hierover met zorgverzekeraars niet altijd soepel verloopt. Bijvoorbeeld omdat zij alleen een standaardreactie krijgen of op meerdere bezwaren slechts één reactie. De NZa hecht veel waarde aan een transparant zorginkoopproces zodat zorgverzekeraars en zorgaanbieders tot goede afspraken komen. Wij mengen ons niet in de individuele onderhandelingen tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Wel monitoren wij het contracteerproces en kunnen aanbevelingen doen.

Zorgaanbieders die het niet eens zijn met de inhoud van een contract kunnen terecht bij de geschilleninstantie voor zorgcontractering van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Tijdelijke coronatoeslag mondzorg stopt per 1 november 2020

Per 1 november 2020 stopt de tijdelijke coronatoeslag in de mondzorg. Tandartsen en andere mondzorgverleners mochten deze toeslag in rekening brengen om de kosten voor bijvoorbeeld extra hygiënemaatregelen te compenseren.

Krijgt u voor een behandeling die vanaf 1 november plaatsvindt een rekening waar deze toeslag nog op staat (code C88 of F902)? Neem dan contact op met uw mondzorgaanbieder om dit aan te passen.

Lukt dat niet? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van uw mondzorgaanbieder. Daarnaast ontvangen wij dan graag uw melding.

Afspraak op afstand door corona, rekening hetzelfde

Door de maatregelen rondom corona was en is het soms niet mogelijk om afspraken voor reguliere ziekenhuiszorg in de behandelkamer te laten plaatsvinden. Wanneer het kan vinden consulten daarom telefonisch of digitaal plaats. Patiënten zijn nogal eens verrast dat voor een telefonische of digitale afspraak hetzelfde betaald moet worden als voor een gesprek in de behandelkamer. Toch is dit vaak juist. Vanwege de coronacrisis hebben wij onze regels tijdelijk verruimd. Voorwaarde is wel dat er direct contact is tussen de behandelaar en de patiënt. Ook moet het gesprek gaan over de zorgvraag en het normale consult vervangen. Het enkel maken van een nieuwe afspraak geldt niet als consult op afstand.