Hoe breng ik niet-basisverzekerde zorg in rekening?

U kunt gebruik maken van een van de volgende prestaties:

  • Niet-basispakketzorg consult (ggz)
  • Niet-basispakketzorg verblijf (ggz)

Als de geleverde zorg aan te merken is als zorg zoals omschreven in artikel 1.1b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bent u gehouden aan de tarieven en prestaties die wij hiervoor hebben vastgesteld. Ook als het niet-basisverzekerde zorg betreft.