Hoe breng ik niet-basisverzekerde zorg in rekening?

U kunt gebruik maken van de reguliere prestaties uit het zorgprestatiemodel.

Als de geleverde zorg aan te merken is als zorg zoals omschreven in artikel 1.1b van de Wet marktondening gezondheidszorg (Wmg) bent u gehouden aan de tarieven en prestaties die wij hiervoor hebben vastgesteld. Ook als het niet-basisverzekerde zorg betreft.