NZa geeft eerste beschikkingen af voor transformatieplannen

De zorg staat onder grote druk. Er zijn veranderingen nodig zodat iedereen de zorg krijgt die passend is. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft volgens afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) extra geld voor impactvolle transformaties beschikbaar gesteld. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2023 een beleidsregel vastgesteld zodat zorgverzekeraars en zorgaanbieders de kosten hiervan kunnen declareren en betalen. De eerste beschikking gaven we aan ziekenhuisgroep Santeon voor het digitale platform Zorg bij jou. We hebben daarnaast voor 3 andere projecten beschikkingen afgegeven.

Beeld: ©ISK

Effectievere organisatie van zorg

Met Zorg bij jou draagt Santeon bij aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Schaars personeel wordt door Zorg bij jou effectiever ingezet. Daardoor is er meer tijd voor de patiënt en blijven de kosten per patiënt beperkt. Een belangrijk onderdeel van Zorg bij jou is thuismonitoring. Hierdoor krijgen patiënten meer regie en inzicht in hun eigen gezondheid. “Je kunt Zorg bij jou zien als een digitaal medisch servicecentrum. Nu nog voor alle Santeon-ziekenhuizen en later ook voor andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, thuiszorgorganisaties en apothekers”, legt Siebren van der Kooij, directeur van Zorg bij jou in dit magazine artikel van de NZa uit. “Het is voor de patiënt prettig als deze straks via één app kan communiceren met het ziekenhuis, huisarts en andere zorgverleners.”

Meer transformaties voor passende zorg

Naast Zorg bij jou hebben we tot nu toe voor 3 andere projecten beschikkingen afgegeven. Het OLVG heeft met Poli23 de ambitie om door middel van digitale zorgverlening het aantal onnodige bezoeken en het aantal fysieke bezoeken flink te minimaliseren. DataScience2023, van het OLVG, geeft door middel van kunstmatige intelligente (preventieve) adviezen aan professionals en geeft het inzicht bij het samen kiezen van de beste behandeling. Daarnaast wil Juiste Zorg, Juiste Plaats, Juiste Kosten (JZJPJK) van het St. Antonius Ziekenhuis met projecten verdere digitalisering en samenwerking met de regio verbeteren. 

NZa ondersteunt veranderingen

Dankzij transformatiegelden vanuit het IZA kunnen impactvolle transformaties zich snel verder ontwikkelen. Partijen stellen samen een plan op en de marktleidende zorgverzekeraars beoordelen die op basis van het IZA vastgesteld beoordelingskader. Informatie over de marktleidende zorgverzekeraars per regio vind je op de pagina over transformatieplannen van Zorgverzekeraars Nederland. De NZa maakt het uitkeren van transformatiemiddelen technisch mogelijk met deze beleidsregel, volgt de voortgang en houdt toezicht op de rechtmatigheid van de processen bij de zorgverzekeraars. Informatie over de beleidsregel van de NZa vind je op de pagina Beleidsregel IZA-transformaties