Welke regels gelden voor de wijkverpleging in 2024?

Per 2024 gelden de onderstaande regels voor de wijkverpleging. Een aantal regels uit 2023 is ook geldig in 2024.

Beleidsregels

Nadere regels

Tarieven en prestaties

Verantwoordingsdocument