Nieuwe bekostiging wijkverpleging

De huidige bekostiging van de wijkverpleging sluit niet meer goed aan bij de behoefte aan zorg. Dat komt onder andere doordat het aantal ouderen toeneemt en zij langer thuis blijven wonen. De vraag naar zorg neemt toe en wordt complexer. Daarom heeft het ministerie van VWS ons gevraagd een nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging te ontwikkelen. 

Aanpak nieuwe bekostiging

Samen met veldpartijen werken we aan een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging. Hiervoor is nieuwe kennis nodig. Daarom  is de NZa een unieke samenwerking aangegaan met academische kennispartners in het Wetenschappelijk Programma Wijkverpleging. Daarnaast zijn we continu in gesprek met experts uit de praktijk zoals wijkverpleegkundigen en vertegenwoordigers van cliënten. We gaan daarbij uit van:

  • de zorgvraag en zelfredzaamheid van de cliënt;
  • het professioneel handelen van de wijkverpleegkundige;
  • passende wijkverpleegkundige zorg voor cliënten tegen redelijke kosten.

Lees meer over de activiteiten in 2019 en 2020.