Nieuwe bekostiging op basis van cliëntprofielen

De wijkverpleging staat onder druk. Door de vergrijzing, doordat mensen langer thuis blijven wonen en door personeelstekorten. In de wijkverpleging bent u als aanbieder en zorgprofessional spin in het web in de eerstelijnszorg. Om te zorgen dat u ook in de toekomst passende zorg thuis kunt bieden, werken we in een experiment aan een bekostiging op basis van cliëntprofielen. Deze geven inzicht in de zorgvraag van cliënten op basis van een aantal cliëntkenmerken.

Passende zorg

Deze informatie vergemakkelijkt het gesprek tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder over de inhoud van de zorg voor bepaalde cliëntgroepen, in plaats van alleen over uren van zorg. Binnen het experiment is het mogelijk om zorg niet per uur maar bijvoorbeeld per dag, week, maand of kwartaal te declareren. 

Deze manier van bekostigen draagt bij aan het voorkomen van zorg (preventie), het versterken van innovatieve vormen van zorg en het stimuleren van eigen regie en zelfredzaamheid. Een ander doel van de experiment bekostiging is dat er meer ruimte ontstaat voor de professionele autonomie van de wijkverpleegkundigen, zodat zij het vak in de volle breedte zo kan uitoefenen.

Belangrijk is dat de cliëntprofielen de indicatiestelling niet vervangen. Lees er meer over in deze informatiekaart. Wijkverpleegkundigen die al werken met cliëntprofielen zijn enthousiast over de ruimte die zij krijgen om de zorg zelf te organiseren. 

Samenwerken aan de doelen

Met de Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, en Zorgverzekeraars Nederland hebben we in een convenant afgesproken samen te werken aan de doelen van de nieuwe bekostiging. Zo willen we dat uitkomsten van de wijkverpleging steeds meer leidend worden voor de cliënt en de zorgaanbieder maar ook in het gesprek tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Cliëntprofielen zijn een belangrijke stap op de weg om zorg te financieren op basis van uitkomsten. 

Hoe nu verder

Medio 2023 besluiten we welke cliëntprofielen we gaan gebruiken. Daarna vragen we u om van al uw cliënten een cliëntprofiel aan te maken. We sluiten met onze planning zoveel mogelijk aan bij de praktijk, zodat u voldoende tijd heeft om zich hierop voor te bereiden. Zodat u klaar bent als de cliëntprofielen verplicht onderdeel van het experiment bekostiging worden.

Het proces ziet er als volgt uit:

  • Op dit moment werken we met de brancheorganisaties de laatste punten over de cliëntprofielen uit. 
  • Deze punten leggen we daarna vast in de regels. Die publiceren we zo snel mogelijk, waarschijnlijk in de zomer van 2023. 
  • Op basis van de regels passen softwareleveranciers de ict-systemen aan. Daarna kunt u de cliëntprofielen registreren. 
  • In onze planning houden we rekening met de praktijk van indicatie en herindicatie. U heeft voldoende tijd om alle cliënten van een cliëntprofiel te voorzien. 

Hoe de planning eruitziet leest u op de betreffende pagina. 

Vraag en antwoord experiment bekostiging cliëntprofielen

Regels

De NZa heeft regels voor de nieuwe bekostiging vastgesteld. 

Documentatie

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de wijkverpleging? Meldt u dan aan voor de NZa nieuwsbrief wijkverpleging. Oude nieuwsbrieven kunt u hier terugvinden.

Webinars

Op 5 april 2022 organiseerden we samen met V&VN een webinar een webinar over de nieuwe bekostiging voor wijkverpleegkundigen en verzorgenden. U kunt het webinar hieronder terugzien.

Wilt u weten wat het antwoord was op onderstaande vraag? Klik op de link hieronder.  

Op 15 juni 2021 organiseerden we 2 webinars over de nieuwe bekostiging: een voor zorgaanbieders en verzekeraars en een voor wijkverpleegkundigen. U kunt deze webinars terugkijken.

Bekijk ook het webinar van ActiZ over de nieuwe bekostiging.