Nieuwe bekostiging wijkverpleging: meer ruimte voor de zorg

De maatschappij vergrijst, mensen wonen langer thuis en specialistische zorg verschuift steeds verder naar thuis. Als wijkverpleegkundige merkt u dat als geen ander in de zorg. U komt achter de voordeur en legt verbinding met de huisarts, het ziekenhuis en de familie van de cliënt. U bent de spin in het web van de eerstelijnszorg. Samenwerking is erg belangrijk en u zet zich graag in voor preventie. De nieuwe bekostiging geeft u meer ruimte voor uw professionele autonomie en vergroot daardoor uw werkplezier. Meer inzicht in uw cliënten en de verleende zorg, geen ‘uurtje-factuurtje’ meer. Vanaf 2022 kunnen vrijwel alle zorgaanbieders starten en experimenten met deze nieuwe bekostiging.

Cliëntprofiel en vragenlijst

Wijkverpleegkundigen die al werken met de nieuwe bekostiging zijn enthousiast over de ruimte die het biedt voor de zorg zelf. De nieuwe bekostiging gaat uit van cliëntprofielen die op basis van een aantal kenmerken een voorspelling doen over het verwachte zorggebruik. Het cliëntprofiel wordt bepaald door middel van een korte vragenlijst van 5 vragen. De indicatie is en blijft de basis voor het zorgplan.

Aan het profiel kan een budget gekoppeld worden met bijvoorbeeld tarieven per week of maand. De cliëntprofielen zijn ontwikkeld samen met wijkverpleegkundigen vanuit verschillende organisaties en verplegingswetenschappers van de universiteiten in Utrecht, Maastricht en Tilburg. Vanaf 2022 zijn de uitkomsten van dit onderzoek beschikbaar om in de praktijk te gaan werken met cliëntprofielen. Tegelijkertijd loopt er met een aantal zorgaanbieders nog een vervolg onderzoekstraject waarin de vragenlijst verfijnd wordt.

Samenwerking

Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en de NZa hebben in een convenant afgesproken samen te werken aan de doelen van de nieuwe bekostiging. We letten samen bijvoorbeeld goed op de administratieve druk van dit nieuwe systeem. Het ‘uurtje-factuurtje’ en de drang tot tijdschrijven verdwijnen, maar daar mag geen nieuwe grote administratieve inspanning voor in de plaats komen! Samen met zorgaanbieders en branchepartijen houden we scherp in de gaten of we de beoogde doelen bereiken met elkaar.

Meer weten?

Hieronder zetten we alle informatie over deze nieuwe bekostiging voor u op een rijtje.

Informatiekaart voor wijkverpleegkundigen

Waarom een nieuwe bekostiging? Wat betekent dit voor u als wijkverpleegkundige of verzorgende? En wat merkt u hiervan in uw dagelijkse werkzaamheden? De antwoorden op deze vragen en meer kunt u vinden in de Informatiekaart Nieuwe bekostiging in de wijkverpleging: wat betekent dit voor jou?


Webinars

Op 5 april 2022 organiseerden we samen met V&VN een webinar een webinar over de nieuwe bekostiging voor wijkverpleegkundigen en verzorgenden. U kunt het webinar hieronder terugzien.

Wilt u weten wat het antwoord was op de belangrijkste vragen? Klik op de link hieronder of kijk onder het kopje 'Wijkverpleging in beeld'. Hier zetten we de komende tijd een aantal op een rij. Begin juli verschijnt de laatste clip met een vraag en antwoord.

  1. Hoeveel tijd ben je kwijt met het invullen van het cliëntprofiel?
  2. Hoe verhouden de cliëntprofielen zich tot de indicatie?

Op 15 juni 2021 organiseerden we 2 webinars over de nieuwe bekostiging: een voor zorgaanbieders en verzekeraars en een voor wijkverpleegkundigen. U kunt deze webinars terugkijken.

Bekijk ook het webinar van ActiZ over de nieuwe bekostiging.

Vraag en antwoord

Regelgeving

De NZa heeft regelgeving voor de nieuwe bekostiging heeft vastgesteld. De ingangsdatum van deze regelgeving is 1 januari 2022:

Documentatie

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de wijkverpleging? Meldt u dan aan voor de NZa nieuwsbrief wijkverpleging. Oude nieuwsbrieven kunt u hier terugvinden.