Nieuwe bekostiging wijkverpleging: meer ruimte voor de zorg

De maatschappij vergrijst, mensen wonen langer thuis en specialistische zorg verschuift steeds verder naar thuis. Als wijkverpleegkundige merk je dat als geen ander in de zorg. Jij komt achter de voordeur en legt verbinding met de huisarts, het ziekenhuis en de familie van de cliënt. Je bent de spin in het web van de eerstelijnszorg. Samenwerking is erg belangrijk en je zet je graag in voor preventie. De nieuwe bekostiging geeft je meer ruimte voor je professionele autonomie en vergroot daardoor je werkplezier. Meer inzicht in je cliënten en de verleende zorg, geen ‘uurtje-factuurtje’ meer. Vanaf 2022 kunnen vrijwel alle zorgaanbieders starten en experimenten met deze nieuwe bekostiging.

Webinar wijkverpleging van 7 december 2021 uitgesteld

Vanwege de toenemende druk op de wijkverpleging hebben de NZa en V&VN besloten het webinar van 7 december voorlopig uit te stellen. We kunnen ons voorstellen dat het momenteel te belastend is voor wijkverpleegkundigen hieraan deel te nemen. We willen hen in het nieuwe jaar alsnog de gelegenheid bieden om aan collega’s van deelnemende aanbieders en de NZa hun vragen over de nieuwe bekostiging te stellen. Via onze nieuwsbrief en website maken we de nieuwe datum bekend. Vragen kunnen worden gestuurd naar info@nza.nl.

Cliëntprofiel en vragenlijst

Wijkverpleegkundigen die al werken met de nieuwe bekostiging zijn enthousiast over de ruimte die het biedt voor de zorg zelf. De nieuwe bekostiging gaat uit van cliëntprofielen die op basis van een aantal kenmerken een voorspelling doen over het verwachte zorggebruik. Het cliëntprofiel wordt bepaald door middel van een korte vragenlijst van vijf vragen. De indicatie is en blijft de basis voor het zorgplan.

Aan het profiel kan een budget gekoppeld worden met bijvoorbeeld tarieven per week of maand. De cliëntprofielen zijn ontwikkeld samen met wijkverpleegkundigen vanuit verschillende organisaties en verplegingswetenschappers van de universiteiten in Utrecht, Maastricht en Tilburg. Vanaf 2022 zijn de uitkomsten van dit onderzoek beschikbaar om in de praktijk te gaan werken met cliëntprofielen. Tegelijkertijd loopt er met een aantal zorgaanbieders nog een vervolg onderzoekstraject waarin de vragenlijst verfijnd wordt.

Samenwerking

Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en de NZa hebben in een convenant afgesproken samen te werken aan de doelen van de nieuwe bekostiging. We letten samen bijvoorbeeld goed op de administratieve druk van dit nieuwe systeem. Het ‘uurtje-factuurtje’ en de drang tot tijdschrijven verdwijnen, maar daar mag geen nieuwe grote administratieve inspanning voor in de plaats komen! Samen met zorgaanbieders en branchepartijen houden we scherp in de gaten of we de beoogde doelen bereiken met elkaar.

Meer weten?

Hieronder zetten we alle informatie over deze nieuwe bekostiging voor je op een rijtje.

Informatiekaart voor wijkverpleegkundigen

Waarom een nieuwe bekostiging? Wat betekent dit voor jou als wijkverpleegkundige of verzorgende? En wat merk je hiervan in je dagelijkse werkzaamheden? De antwoorden op deze vragen en meer kun je vinden in de Informatiekaart Nieuwe bekostiging in de wijkverpleging: wat betekent dit voor jou?


Webinars

Op 15 juni 2021 organiseerden we twee webinars over de nieuwe bekostiging: een voor zorgaanbieders en verzekeraars en een voor wijkverpleegkundigen. Je kunt deze webinars terugkijken.

Vraag en antwoord

Regelgeving

De NZa heeft regelgeving voor de nieuwe bekostiging heeft vastgesteld. De ingangsdatum van deze regelgeving is 1 januari 2022:

Documentatie

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de wijkverpleging? Meld je dan aan voor de NZa nieuwsbrief wijkverpleging. Oude nieuwsbrieven kun je hier terugvinden.