Nieuwe bekostiging op basis van cliëntprofielen

De wijkverpleging staat onder druk. Door de vergrijzing, doordat mensen langer thuis blijven wonen en door personeelstekorten. In de wijkverpleging bent u als aanbieder en zorgprofessional spin in het web in de eerstelijnszorg. Om te zorgen dat u ook in de toekomst passende zorg thuis kunt bieden, werken we in een experiment aan een bekostiging op basis van cliëntprofielen. Deze geven inzicht in de zorgvraag van cliënten op basis van een aantal cliëntkenmerken.

Passende zorg

Deze informatie vergemakkelijkt het gesprek tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder over de inhoud van de zorg voor bepaalde cliëntgroepen, in plaats van alleen over uren van zorg. Binnen het experiment is het mogelijk om zorg niet per uur maar bijvoorbeeld per dag, week, maand of kwartaal te declareren. 

Deze manier van bekostigen draagt bij aan het voorkomen van zorg (preventie), het versterken van innovatieve vormen van zorg, en het stimuleren van eigen regie en zelfredzaamheid. Een ander doel van de experiment bekostiging is dat er meer ruimte ontstaat voor de professionele autonomie van de wijkverpleegkundigen, zodat zij het vak in de volle breedte zo kan uitoefenen.

Belangrijk is dat de cliëntprofielen de indicatiestelling niet vervangen. Wijkverpleegkundigen die al werken met cliëntprofielen zijn enthousiast over de ruimte die zij krijgen om de zorg zelf te organiseren.

Samenwerken

Met de Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, en Zorgverzekeraars Nederland hebben we in een convenant afgesproken samen te werken aan de doelen van de nieuwe bekostiging. Zo willen we dat uitkomsten van de wijkverpleging steeds meer leidend worden voor de cliënt en de zorgaanbieder maar ook in het gesprek tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Cliëntprofielen zijn een belangrijke stap op de weg om zorg te financieren op basis van uitkomsten. 

Hoe nu verder

Begin 2023 besluiten we welke cliëntprofielen gebruikt gaan worden. Dan vragen we u van al uw cliënten een cliëntprofiel aan te maken. Zodat u klaar bent als in 2024 de cliëntprofielen worden ingevoerd als verplicht onderdeel van de experiment bekostiging. Zie ook de tijdlijn hieronder met de belangrijkste momenten. 

Vraag en antwoord experiment bekostiging cliëntprofielen

Regelgeving

De NZa heeft regelgeving voor de nieuwe bekostiging heeft vastgesteld. De ingangsdatum van deze regelgeving is 1 januari 2022:

Documentatie

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de wijkverpleging? Meldt u dan aan voor de NZa nieuwsbrief wijkverpleging. Oude nieuwsbrieven kunt u hier terugvinden.

Webinars

Op 5 april 2022 organiseerden we samen met V&VN een webinar een webinar over de nieuwe bekostiging voor wijkverpleegkundigen en verzorgenden. U kunt het webinar hieronder terugzien.

Wilt u weten wat het antwoord was op de belangrijkste vragen? Klik op de link hieronder of kijk onder het kopje 'Wijkverpleging in beeld'.  

  1. Hoeveel tijd ben je kwijt met het invullen van het cliëntprofiel?
  2. Hoe verhouden de cliëntprofielen zich tot de indicatie?

Op 15 juni 2021 organiseerden we 2 webinars over de nieuwe bekostiging: een voor zorgaanbieders en verzekeraars en een voor wijkverpleegkundigen. U kunt deze webinars terugkijken.

Bekijk ook het webinar van ActiZ over de nieuwe bekostiging.