Nieuwe bekostiging op basis van cliëntprofielen

De wijkverpleging staat onder druk. Door de vergrijzing, doordat mensen langer thuis blijven wonen en door personeelstekorten. In de wijkverpleging bent u als aanbieder en zorgprofessional spin in het web in de eerstelijnszorg. Om te zorgen dat u ook in de toekomst passende zorg thuis kunt bieden, werken we in een experiment aan een bekostiging op basis van cliëntprofielen. Deze geven inzicht in de zorgvraag van cliënten op basis van een aantal cliëntkenmerken.

Passende zorg

Deze informatie vergemakkelijkt het gesprek tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder over de inhoud van de zorg voor bepaalde cliëntgroepen, in plaats van alleen over uren van zorg. Binnen het experiment is het mogelijk om zorg niet per uur maar bijvoorbeeld per dag, week, maand of kwartaal te declareren. 

Deze manier van bekostigen draagt bij aan het voorkomen van zorg (preventie), het versterken van innovatieve vormen van zorg en het stimuleren van eigen regie en zelfredzaamheid. Een ander doel van de experiment bekostiging is dat er meer ruimte ontstaat voor de professionele autonomie van de wijkverpleegkundigen, zodat zij het vak in de volle breedte zo kan uitoefenen.

Belangrijk is dat de cliëntprofielen de indicatiestelling niet vervangen. Lees er meer over in de Informatiekaart Cliëntprofielen in de wijkverpleging: wat betekent dit voor wijkverpleegkundigen?. Wijkverpleegkundigen die al werken met cliëntprofielen zijn enthousiast over de ruimte die zij krijgen om de zorg zelf te organiseren. 

Samenwerken aan de doelen

Met de Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, en Zorgverzekeraars Nederland hebben we in het Convenant bekostiging wijkverpleging 2022-2026 en het Addendum convenant bekostiging wijkverpleging 2022-2026 afgesproken samen te werken aan de doelen van de nieuwe bekostiging. Zo willen we dat uitkomsten van de wijkverpleging steeds meer leidend worden voor de cliënt en de zorgaanbieder maar ook in het gesprek tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Cliëntprofielen zijn een belangrijke stap op de weg om zorg te financieren op basis van uitkomsten. 

In de 'Routekaart implementatie cliënprofielen wijkverpleging' laten we het tijdpad zien vanaf 2024 t/m 2029. Deze routekaart vindt u ook als bijlage bij het addendum.

Vraag en antwoord experiment bekostiging cliëntprofielen

DKDL-tool: oefen met registreren van de cliëntprofielen

Het registreren van de cliëntprofielen gebeurt aan de hand van een speciaal ontwikkelde vragenlijst, die we de case-mixvragenlijst noemen. Gebruik de DKDL-tool (draaglast-draagkracht) om te oefenen met registreren.

Regels

De NZa heeft regels voor de nieuwe bekostiging vastgesteld, te weten:

Regel Toelichting Geldig
Beleidsregel experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging (BR/REG-24111)

Deze beleidsregel stelt het kader voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om zorg te bekostigen via het experiment cliëntprofielen.

1 januari 2024 - 31 december 2028
Prestatiebeschrijvingbeschikking experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging (TB/REG-24611-01) Een beschrijving van wat zorgaanbieders binnen het experiment cliëntprofielen in rekening mogen brengen 1 januari 2024 - 31 december 2028
Regeling verpleging en verzorging (NR/REG-2407) In deze regeling staan voorschriften over de registratie- en declaratiewijze.  vanaf 1 januari 2024 

Aan bovenstaande toelichtingen kunnen geen rechten worden ontleend. Ga hiervoor altijd naar de genoemde regels voor een nadere toelichting.

Documentatie

Presentaties

Adviezen, brieven en rapporten

Introductiefilmpje nieuwe cliëntprofielen

Informatiekaart Samen sterk voor passende zorg thuis

In de informatiekaart 'Samen sterk voor passende zorg thuis' leest u meer over de beleidsinterventies van 2015 tot 2029 binnen het experiment en over de effecten voor de verschillende partijen.

Informatiekaart Cliëntprofielen in de wijkverpleging:  wat betekent de privacy voor uw cliënt?

Wanneer uw cliënt vragen heeft over privacy en cliëntprofielen kunt u de informatiekaart 'Cliëntprofielen in de wijkverpleging: wat betekent de privacy voor uw cliënt?' gebruiken.

Linkedin-pagina NZa: Wijkverpleging

Op de Linkedin showcase-pagina wijkverpleging van de NZa delen we inzichten, ervaringen, ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden met elkaar. Dit doen we vanuit onze samenwerking met de sector want samen maken we ons sterk voor passende zorg thuis.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de wijkverpleging? Meldt u dan aan voor de NZa nieuwsbrief wijkverpleging. Oude nieuwsbrieven kunt u hier terugvinden.