Tijdpad/planning

Op deze pagina leest u meer over het tijdpad van het experiment bekostiging voor het werken met cliëntprofielen in de wijkverpleging. In de voorbereidende fase moeten er in 2024 een aantal stappen worden gezet. 

Historie bekostigingsexperimenten in de wijkverpleging

Planning nieuwe bekostiging

Het gaat hierbij om het experiment Cliëntprofielen draagkracht-draaglast model (DKDL).

2024

2025

2026 - 2028