Onderzoek cliëntprofielen medische kindzorg thuis

Voor de medische kindzorg thuis gaan we aparte cliëntprofielen ontwikkelen. Bij kinderen kunnen immers andere kenmerken bepalend zijn voor de zorgvraag dan bij volwassenen. We sluiten aan bij de ontwikkeling van de handreiking die is opgesteld door kinderverpleegkundigen: de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK)

Voorwaarden

Cliëntprofielen bieden inzicht in de zorgvraag van cliënten op basis van een aantal cliëntkenmerken. Ze zijn bedoeld als instrument voor de contractering en bekostiging, en uitdrukkelijk niet om de zorgvraag te indiceren. Het model met cliëntprofielen voor medische kindzorg thuis moet:

  • herkenbaar zijn voor verpleegkundigen;
  • weinig administratie opleveren;
  • een goede voorspelkracht hebben; 
  • eenvoudig en eenduidig zijn;
  • toekomstgericht zijn, bijvoorbeeld op het gebied van verbinding met kwaliteit en uitkomsten.

Hoe ziet de ontwikkeling er uit?

We ontwikkelen samen met kinderverpleegkundigen een vragenlijst. De vragen gaan over bijvoorbeeld de zelfredzaamheid van het kind en de context, zoals de gezinssituatie. De conceptvragenlijst is inmiddels (augustus 2023) bijna afgerond. Kinderverpleegkundigen vullen vervolgens de vragenlijst in tijdens het (her)indicatieproces. We combineren daarna de scores op de vragenlijsten met gegevens over de geleverde zorg. We onderzoeken verbanden tussen scores op de vragenlijst en de aard en omvang van de zorg. Als laatste stap verwerken we de resultaten in een compact model met cliëntprofielen voor de medische kindzorg thuis. Het totale onderzoek duurt naar verwachting één jaar.  

Wie doen eraan mee?

De werkgroep voor het ontwikkelen van de vragenlijst bestaat uit kinderverpleegkundigen van verschillende organisaties. Denk aan thuiszorgorganisaties voor kinderen, verpleegkundig kinderdagverblijven en verpleegkundige kinderzorghuizen. De gegevensverzameling zelf vindt plaats bij verschillende medische kindzorgorganisaties.

Vragen

Heeft u een vraag over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via info@nza.nl o.v.v. Onderzoek medische kindzorg thuis.