Snel naar:

Tandarts kijkt in mond jongen
Beeld: ©ISK

Toezicht op de mondzorg

We zien erop toe dat tandartsen, orthodontisten, implantologen en paradontologen hun behandelingen correct in rekening brengen. Zo kunnen patiënten er zeker van zijn dat de mondzorg ook in de toekomst van goede kwaliteit en betaalbaar blijft. 

We beschermen

Voor patiënten moet het vooraf duidelijk zijn wat een mondzorgbehandeling hen gaat kosten. Ook moeten zij achteraf kunnen controleren of hun zorgnota klopt. Zo betalen zij voor de zorg die ze ook daadwerkelijk gekregen hebben. Met ons toezicht beschermen wij de patiënten. Zo kunnen wij zorgverzekeraars aanspreken op hun verantwoordelijkheid om zorgnota’s te controleren en fouten op te lossen. Ook kunnen we maatregelen nemen als zorgaanbieders zich niet aan de regels houden. 

We waarderen

Het overgrote deel van de mondzorgaanbieders wil net als wij goede en betaalbare mondzorg, en handelt daar ook naar. Zorgaanbieders die op een eerlijke en transparante wijze mondzorg leveren en in rekening brengen, zetten we daarom graag in het zonnetje. Zo stuurden we na een onderzoek 500 tandartsen en orthodontisten een bedankkaart. Zij gaven de juiste informatie aan hun patiënten voorafgaand aan een beugel-, wortelkanaal- en/of kroonbehandeling. 

We helpen

Correct registreren en declareren van mondzorg is niet altijd eenvoudig. De regels kunnen jaarlijks wijzigen. Daarom bespreken we altijd voorstellen voor wijzigingen met vertegenwoordigers van de mondzorgaanbieders. En waar het kan, vereenvoudigen we de regels. Zo helpen we allemaal mee aan goede en betaalbare mondzorg.

We komen in actie

Als we op basis van meldingen zien, dat er echt iets niet goed gaat, dan ondernemen we actie. Dat kan op verschillende manieren. We bespreken signalen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Als we constateren dat de regels worden overtreden kunnen we ook gebruik maken van handhavingsinstrumenten. Lees voor meer informatie ons Handhavingsplan of ga naar het overzicht van onze handhavingsbesluiten

(Een animatie. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Als u in de zorg werkt voelt u een grote verantwoordelijkheid naar de patiënt.

HATSJIE

Voor de juiste zorg én voor de juiste rekening.
Maar bij het registreren en declareren kan er wel 's wat misgaan.
Soms wordt per ongeluk een andere behandeling geregistreerd dan geleverd.
Onverzekerde zorg wordt geregistreerd als verzekerde zorg.
Of er wordt meer zorg gedeclareerd dan is verleend.
Loopt u in uw organisatie hier ook tegenaan dan kunt u daar wat aan doen.
Bespreek het met collega's, check de regels of vraag het de Nederlandse Zorgautoriteit.
Vermoedt u dat er iets niet goed gaat met registreren of declareren dan zijn er verschillende mogelijkheden.
Probeer het intern op te lossen.
Overleg het met collega's, een leidinggevende of een vertrouwenspersoon.
Of misschien is er een intern meldpunt.
Ook is het mogelijk uw melding te doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit.
Dit kan telefonisch of via het online meldingsformulier.
Dat kan ook anoniem. NZa-medewerkers helpen u altijd verder.
Onderneem dus actie, want alleen door het aan te kaarten kan uw organisatie leren van fouten en deze mogelijk herstellen.
Zo houden we samen de zorg toegankelijk én betaalbaar.
Kijk voor meer informatie op onze website. Of bel ons.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit verschijnt. Beeldtekst: www.nza.nl/meldpunt. 088-770 8 770.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT WEG

Toezicht op concentraties in de zorg

Wilt u fuseren of is er sprake van een overname dan is hier mogelijk goedkeuring van de NZa voor nodig. In de factsheet over fusies leest u wat u hiervoor moet doen.

Klik hier voor het Aanvraagformulier Zorgspecifieke concentratie toets en de toelichting. De toelichting vindt u bij het aanvraagformulier als 'inkomende relatie'.

Lees meer over concentraties in de zorg.