NZa waarschuwt mondzorgaanbieders die vullingen verkeerd declareren

De Nederlandse Zorgautoriteit waarschuwt mondzorgpraktijken die vullingen niet goed declareren. Aanleiding hiervoor waren meldingen van patiënten en afwijkend declaratiegedrag ten opzichte van andere mondzorgaanbieders. Vullingen mogen niet in rekening gebracht worden bij andere behandelingen, zoals het plaatsen van een kroon, het vastzetten van een spalk of bij beugels.

Fouten bij het in rekening brengen van vullingen

V-codes (de codes voor vullingen) mogen uiteraard alleen in rekening worden gebracht als er ook daadwerkelijk een vulling is geplaatst. Bij andere behandelingen mag deze code niet gedeclareerd worden. Ook zagen we dat soms voor één vulling verschillende prestaties in rekening gebracht worden.

Een mondzorgaanbieder declareerde bijvoorbeeld de afwerking van een vulling nog apart naast de vulling, door prestatie V40 in rekening te brengen. Dit mag niet, omdat de afwerking al in het tarief van de vulling verwerkt zit. De prestatie V40 kan alleen los gedeclareerd worden als het gaat om een oude vulling die bijgewerkt moet worden.

Daarnaast troffen we declaraties van vullingen aan waarbij de behandelde vlakken niet vermeld waren. Dit is sinds 1 januari 2020 wel verplicht.

Aanwijzingen

Twee mondzorgpraktijken die vullingen aantoonbaar verkeerd declareerden, kregen een officiële aanwijzing van de NZa. In een aanwijzing leggen we uit wat er niet goed gaat en hoe de praktijk moet omgaan met de gebruikte codes. We verwachten dat deze mondzorgaanbieders hun gedrag aanpassen. Een aantal controles op dit thema bij andere praktijken loopt nog.

Klopt uw nota?

Twijfelt u of uw nota klopt? Vraag om opheldering bij uw praktijk of kijk op allesoverhetgebit.nl. Ook kunt u een melding doen bij toezichthouder NZa via dit meldformulier.

Al onze regels voor de mondzorg vindt u op deze pagina.