Hoe vraagt u een wijziging in regels, tarieven of dbc's aan?

Onze regels zijn er om zorg goed te registreren en in rekening te brengen. De regels en zorgprestaties die wij vaststellen, moeten dan natuurlijk goed passen bij de medische praktijk. Zijn er regels en zorgprestaties die nu niet goed passen? Dan kunt u een verzoek voor een wijziging indienen. In het 'Overzicht ingediende wijzigingsverzoeken' ziet u of andere zorgaanbieders ditzelfde verzoek al hebben gedaan. In deze planning kunt u de ontwikkeling van de wijziging volgen.

Heeft u een zorginnovatie, kijk dan onze pagina Zorginnovatie.

Hoe beoordelen wij uw wijzigingsverzoek?

Wij kijken altijd of een wijziging in de regels echt nodig is. Dat doen wij omdat iedere verandering in de regels ook weer om ict-aanpassingen vraagt en administratieve lasten veroorzaakt bij alle zorgaanbieders. Daarom is het een voorwaarde dat uw brancheorganisatie de wijziging ondersteunt. Als wij een wijzigingsverzoek krijgen, dan beoordelen wij dit aan de hand van de beleidsregel toetsingskader dbc-systeem medisch-specialistische zorg (BR/REG-19164). Daarnaast overleggen wij zorgvuldig met de verschillende brancheorganisaties.

Wacht niet te lang met aanvragen

Wilt u een wijzigingsverzoek indienen voor de eerstvolgende beleidsrijke release (a-release)? Wacht dan niet te lang met uw verzoek. Een aanvraag beoordelen en uitwerken vraagt veel tijd. Wij kunnen daarom niet garanderen dat een verzoek altijd gereed is voor de eerstvolgende a-release. Hoe eerder u het verzoek indient, hoe groter de kans dat het verzoek meekan in de release.