Planning dbc-releases

De ontwikkelingen in de medisch-specialistische zorgsector gaan hard. Zowel de regels als de bekostiging moeten hierop blijven aansluiten. Daarom publiceren wij twee keer per jaar een dbc-release met verbeteringen in tarieven, prestaties en regels. Op onderstaande pagina’s vindt u de mijlpalenplanningen van de lopende en daaropvolgende dbc-release.