Planning dbc-releases

De ontwikkelingen in de medisch-specialistische zorgsector gaan hard. Zowel de regels als de bekostiging moeten hierop blijven aansluiten. Daarom publiceren wij 2 keer per jaar een dbc-release. Hierin vindt u de wijzigingen die we doorvoeren in de release, de nieuwe prestatie- en tariefbeschikking en het dbc pakket. Op onderstaande pagina’s vindt u de mijlpalenplanningen van de lopende en daaropvolgende dbc-release.