Vraag en antwoord aanleveren wachttijden

Vanaf 1 januari 2018 zijn ggz-aanbieders verplicht om iedere maand hun wachttijden aan te leveren aan Vektis. Informatie over de aanleververplichting kunt u lezen in de Transparantieregeling zorgaanbieders ggz (NR/REG-2219).

Naast dat de wachttijd waardevolle informatie is voor patiënten, is inzicht in de wachttijden nodig om de knelpunten in kaart te brengen zodat de wachttijden gericht kunnen worden aangepakt, ook in de toekomst. Met actuele wachttijdinformatie kunnen zorgaanbieders, patiënten, zorgverzekeraars en de overheid anticiperen om knelpunten en maatwerk te leveren.

Per 1 oktober 2022 verandert de plek waar ggz-aanbieders de wachttijdinformatie aanleveren. Vanaf deze datum leveren zorgaanbieders deze gegevens direct aan bij de NZa via het Zorgbeeldportaal. Aanlevering via Vektis is dan niet meer mogelijk.

Zorgbeeldportaal

Aanleveren wachttijden