Vraag en antwoord aanleveren wachttijden ggz

Vanaf 1 januari 2018 zijn ggz-aanbieders verplicht om iedere maand hun wachttijden aan te leveren aan Vektis. Informatie over de aanleververplichting vindt u in de Transparantieregeling zorgaanbieders ggz (NR/REG-2219a).

De wachttijdgegevens worden aangeleverd via het Zorgbeeldportaal. Instructies voor het inloggen en aanleveren vindt u in de Handleiding Zorgbeeldportaal

Zorgbeeldportaal

Aanleveren wachttijden