Waarom moet ik wachttijden aanleveren?

De wachttijden in de ggz zijn langer dan de normen die in Nederland zijn afgesproken. Patiënten zijn daarvan de dupe. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties hebben daarom afgesproken om de wachttijden terug te dringen. Door inzicht in de wachttijden kunnen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gerichte acties opzetten om wachttijden terug te dringen. Daarnaast kunnen zorgvrager en huisarts de wachttijd meewegen bij de keuze voor een bepaalde zorgaanbieder.

Hieronder leest u wat elk aspect van het formulier wachttijden GGZ toevoegt aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de ggz.

Actueel aantal wachtenden

Ggz-ondernemingen met meer dan 10 zorgverleners leveren het actueel aantal wachtenden aan. Dit is het aantal zorgvragers dat op de wachtlijst staat voor intake of voor behandeling en noemen we in de Informatiekaart wachttijden ggz ‘wachtplekken’. Deze aantallen creëren inzicht in het aantal mensen dat ggz behoeft. De NZa verzamelt deze gegevens, zodat beleid aangepast kan worden op de actuele situatie. Hierbij wordt bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betrokken. Zo kan beleid bijvoorbeeld gericht worden op het terugdringen van het aantal wachtplekken of op het treffen van preventieve maatregelen om het aantal mensen dat behoefte heeft aan ggz te verminderen. Ook gebruiken zorgverzekeraars deze data om te beoordelen of ze voldoende zorg hebben ingekocht. De gegevens laten daarnaast de trend rondom aantallen wachtenden zien. Hierdoor kan snel worden ingegrepen wanneer wachttijden stijgen.

Wachttijden

Zorgaanbieders leveren de wachttijden aan voor de verschillende hoofddiagnosegroepen voor zowel aanmelding als behandeling. De wachttijden zijn belangrijk voor zorgvragers. Zorgvragers en verwijzers kunnen namelijk inzicht krijgen in deze data om te zien of de zorgvrager snel terecht kan bij een passende zorgverlener. Ook kunnen zorgvragers bij hun zorgverzekeraar terecht voor zorgbemiddeling. De zorgverzekeraar gebruikt de data om te kijken of een zorgvrager bij een andere zorgaanbieder sneller terecht kan. Zo kunnen zorgvragers zo snel mogelijk terecht voor passende zorg. Daarnaast worden deze data gebruikt door beleidsorganen om beleid op af te stemmen, zodat de wachttijden kunnen worden teruggedrongen.

Aantal wachtenden (retrospectief)

Ggz-ondernemingen met meer dan 10 zorgverleners leveren het retrospectief aantal wachtenden aan. Dit is het aantal zorgvragers dat in de afgelopen 2 maanden is ingestroomd per hoofddiagnosegroep voor intake of behandeling. Daarnaast geven de aantallen inzicht in de instroom binnen en buiten de treeknorm. Deze gegevens zijn nuttig bij beleidsvorming. Zo kan dit in beeld brengen aan welke hoofddiagnosegroepen verschillende partijen binnen het ggz veld en de beleidsmakers extra aandacht dienen te geven, om uiteindelijk de wachttijden terug te dringen. Ook gebruiken zorgverzekeraars deze gegevens voor de zorginkoop.

Door deze gegevens op te vragen wordt beleid dus geoptimaliseerd, kunnen zorgverzekeraars inkoop bepalen én hebben zorgvragers en verwijzers inzicht in waar de zorgvrager tijdig terecht kan. Dit alles met als doel de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.