Waarom moet ik wachttijden aanleveren?

De wachttijden in de ggz zijn langer dan de normen die in Nederland zijn afgesproken. Patiënten zijn daarvan de dupe. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties hebben daarom afgesproken om de wachttijden terug te dringen. Door inzicht in de wachttijden kunnen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gerichte acties opzetten om wachttijden terug te dringen. Daarnaast kunnen patiënt en huisarts de wachttijd meewegen bij de keuze voor een bepaalde zorgaanbieder.