Hoe kan ik mij afmelden voor het aanleveren van wachttijden?

Beëindig uw AGB-registratie bij het AGB-register, u vindt op de website van Vektis hoe u dat doet. Stuur daarnaast een e-mail naar info@nza.nl met daarbij de gegevens van uw praktijk, uw AGB-code en de reden van afmelding.

Let op: U kunt zich alleen afmelden wanneer u niet (meer) voldoet aan de aanleververplichting. Bijvoorbeeld omdat u enkel jeugd-ggz levert of permanent geen zorg meer levert. Wanneer u (tijdelijk) geen patiënten aanneemt in verband met een patiëntenstop, dient u dat nog wel maandelijks in te voeren.