Bestuur

Raad van Bestuur

Geranne Engwirda is sinds 1 januari 2024 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Beeld: JdH

Geranne Engwirda
voorzitter Raad van Bestuur

Geranne Engwirda kent de zorg van binnenuit en heeft een brede ervaring als bestuurder. Eerder was Geranne bestuurder van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Daarvoor was ze lid van de Raad van Bestuur ’s Heeren Loo, een zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking, en manager bedrijfsvoering van één van de divisies van het UMC in Utrecht. Geranne is portefeuillehouder van de directie Regulering en Bedrijfsvoering en Bestuursondersteuning.

Nevenfuncties

  • Bestuursvoorzitter van het College sanering zorginstellingen.
  • Lid Raad van Toezicht van Fontys Hogescholen.
  • Bestuursvoorzitter van Stichting Bevordering Kinderopvang Apeldoorn.
Beeld: JdH

Karina Raaijmakers
lid Raad van Bestuur

Karina Raaijmakers startte in 2018 als directeur Toezicht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zet zich sindsdien in voor toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen in Nederland. Het vak van toezichthouder leerde ze onder andere in verschillende functies bij de Autoriteit Financiële Markten. Na haar tijdelijke rol als waarnemend bestuursvoorzitter van de NZa in 2023 en de benoeming van Geranne als nieuwe voorzitter in 2024, vervult Karina per 1 april 2024 de functie van bestuurslid. Karina is portefeuillehouder van de directie Toezicht, IT & facilitair en Informatieknooppunt zorgfraude.

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid College sanering zorginstellingen.
  • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheek Rotterdam.
  • Voorzitter van Stichting Zapper (onbezoldigd). Stichting Zapper is een stichting die een bijdrage levert aan projecten die het verbeteren van de woon-, leer- en speelsituatie van kinderen waar ook ter wereld tot thema hebben.
  • Lid van de medezeggenschapsraad van een basisschool (onbezoldigd).
  • Lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de overkoepelende scholenstichting Kind en Onderwijs in Rotterdam (onbezoldigd).

Meer informatie

Voor meer informatie, lees ons Bestuursreglement, Mandaatbesluit en Klachtenregeling.